POEMETO DE KOMENCANTO

-------------------

Ĉar mi estas komencanto

Mi komprenas ja nenion,

min malhelpas Esperanto

pli kompreni mmmian cccelon,

pli kompreni celon njian,

pli kompreni celon nnnian.


-----------------------

Mi ja havas saman celon

kian landaj kaj la mondaj

organizoj, do esence

ŝajnas al mi ĉio orda.

---------------------------

Mmmia volo estas forta.

------------------------

Sed ĉe voĉdonado iam

tamen trafas min hezito,

sed mi certe pli komprenos

se post solvoj aŭ evito

mi jam venos al zenito

---------------------------------------------------------------------

diris Bobiĉ

----------------------------------------------------------------------

diris Babiĉ al Bobiĉo

birdoj brue banbeniĝas

diris Bobiĉ al Babiĉo:

bardoj frue benbaniĝas.

Sur balkon' bard' ludas bidojn

venas birdoj, bidojn prenas,

birdoj penas pluki bidojn,

bardoj nur selektas rimojn,

grajnoj gravas, birdoj glutas,

bardaj birdoj voras bidojn

sen bideon ja bezoni

dum pri burnoj burdas bardoj

kaj pri rojoj, riveretoj,

sen pardoni al la birdoj

kiuj rompas bard-silenton.

-------------------------------------------------

Bobiĉumo Joŭĵefa

--------------------------------------------------

(Bobiĉumo babiĉa de la poeto Joŭĵef)

------------------

Joŭĵef poemete diris:

Bobiĉ, jen via nazo likas,

Aĉas via umbiliko,

tamen vi jen pri ĝi lirikas,

Nu... vi ĝin nomas poezio,

sed sentas nur m i la viv-esencon,

ĉizadu viajn stultajn rimojn,

vidu, mi dume simple s p i r a s.

----------------------------------

Pasis jaroj, kaj Joŭĵef diris,

Bobiĉ, mi estis ja iranta

preter vi kaj mi kaptis vergon,

kiun vi rimornamis kaj mi

vin bone batis, tut-elane,

mi vin vergeris parnasisme,

kaj estis tre agrable al mi.

* * *

Ili estis ja veraj majstroj,

estas ni nunaj - nur gebuboj,

sed ankaŭ nin ja

ĉirkaŭvolvas

varmaj, malvarmaj

finebuloj.

-------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTOJ

BABITS, Mihály - hungara poeto.

bobiĉ, babiĉ - prononcversioj de la nomo de Mihály Babits

http://eo.wikipedia.org/wiki/Mih%C3%A1ly_Babits

--------------------------------------------------------------------------------------

JÓZSEF, Attila - hungara poeto.,

iam kritikinta tro formisman poezion de Babits

joŭĵef - prononcversio de la nomo de Attila József

http://eo.wikipedia.org/wiki/Attila_J%C3%B3zsef

-------------------------------------------------------------------------------------

Poemojn de A. József tradukis al Esperanto pluraj personoj,

sed plej multe tradukis kaj tradukas liajn poeziaĵojn Imre Szabó,

kies tradukvolumon Purakore konas certe multaj el vi.

----------------------------------------------------------------------------------

GLOSOJ

vergeri - vorto de Karolo PIĈ, batri, draŝi, tradraŝi

parnasismo - periodo de la Esperanta literaturo, kun forta influo de Kolomano Kalocsay kaj Gaston Waringhien.

-----------------------------------------------------------------------------------

Nomo-komentoj
Babits oni transskribus fonemike certe je formo babiĉ. sed efektive la hungara prononcmaniero de *a* (sen supersigno) estas pli proksima al Esperanta o, ol al Esperanta a.

Tamen hungaraj a kaj o iom diferencas, sed mi pensas, ke en la sesvokala Esperanta sistemo tiu diferenco kvazaŭ ne estas fonema...

Kutime oni sekvas la sugestojn de la literoj, do oni diras en Esperanto bagi pri Baghy, Babiĉ pri Babits. Mi pensas, ke uzo de *o* spegulas la senceremonian prononcmanieron de hungaraj esperantistoj, kiuj ankau en Esperanto ofte aplikas la hungaran pprononcformon de hungara nomo.

Nu, mi skribis en la poemeto *bobiĉ", sed kompreneble mi trudas al neniu tian skriboformon.