Iĉaĉa kanteto

pri aliro kaj foriro

----------------------------------

Malgraŭ pluva vetero,

malgraŭ nazokataro

iris al la bazaro

Ludoviko Lazaro.

--------------------------------------------

Terpometojn mi volus,

kilogramon aĉetus,

ni ĉi

diboĉi ne volus...

Kilogramo sufiĉus

----------------------------------------

Konas mi vin, knabaĉo,

knabetaĉo, knabiĉo,

mi vin nomos Lejzer, nur...

Lejzer, tiel finoma,

Lejzer, tiu fifama,

neni-zzzzama ZZZAMENHOF,

neni-zzzama ZZZZZZZAmenhof,

ĉiam sssama SSSAMENHOF

maksimume... Zamenggggggof!

-------------------------------------------------

Mi ne volus konfuzi

vin, konfuzi ne volus,

vivu grafe, se volas,

uzu ja ojn -ov aŭ -govo ...

eĉ se vivos mi plu gove,

tamen vivos mi plu home.

Gomo Sum.

--------------------------------------

Mi foriri nun devas,

mi nun resti ne povus

glase glose subkloŝe

pro laŭtvoĉo senvoĉe.

-----------------------------------

Pro la pluva vetero,

pro la nazokataro

Ludoviko Lazaro

iris for de l' bazaro.