Kanteto de Klarinjo

-----------

Strebas mi por Esperanto

eksterlande superforte,

mi revenas hejmalanden,

post klopodoj, tre malofte.

-----------

Mi sciigas dek amikojn:

iros mi al l' ĉefa klubo...

venu ili min revidi,

ili ĝojos ja sen dubo!

---------

Venas mi al ĉi ĉefurbo

jen, neniu ĉiĉeronas!

Venas mi al ĉi ĉefklubo

geamikoj telefonas:

--------

„Fartu bone, sed ja sen mi,

havas mi la proprajn zorgojn,

devas ĉion mi aranĝi

mi preparas sabat-tortojn”.

----------

Klubestrino min salutas:

estas bone... ke mi studas..,

ŝi preferus flutistinon,

sed neniu nun plu flutas.

---------

Mondo, mondo, mondo bela,

rondo, rondo, rondo plena,

eroj, eroj estas bonaj,

steloj estas tokiponaj.

-------------

En la mondo bilet-plena

bilet’ vane ir-revena...

(kiel tion komprenigi?)

povas min eĉ kolerigi.

------------

Petrokanto

-------

Espo, Espo, Esperanto,

Petro estas adoranto

via... aǔ nur estis iam,

ĉar ne eblas flagri ĉiam.

---

Petro preskaŭ izoliĝis,

en la vivo li soliĝis,

eĉ klubanoj ŝajnas fremdaj,

taskoj restas nur farendaj.

--------------------

Petro estas maljunulo,

ne plu estas flavbekulo...

Sed li tamen nun komencas...

eĉ komenci nur intencas.

----

Fid', malfido ja alternas,

li sin levas, viv' lin sternas.

Lin konsternas tio ne plu,

tamen ŝanceliĝas li plu.

-----------

Li sin sentas invalida,

tamen sentas sin valida,

paŝkapabla sin li sentas,

mezkapable sin prezentas.

----

Kiel antaŭ tridek jaroj

en nacia Espo-klubo

li sukcesis imponeti...

ja ne eblos nun ripeti!

---------

En kunveno transnacia,

li trenpaŝas tien-reen,

ĝojas vidi gejunulojn,

pri la vivo trovi pruvojn.

------------

Glosoj

Espo – Esperanto

Esperanto – Espo

Tokipono – lingvoprojekto, planlingvo en sia komenca fazo.