Esperanto-en-Hungario

kaj espergrupoj, en Hungarujo

------------------------------------------

Kio estas esp-en-hung-o,

kio estas esper-groŭp-o,

ĉu ja homoj esperantaj,

aŭ nur homoj sin pelantaj?

----------------------------------

"Esperant' en Hungarujo",

"Esperanto en ĉi grupo":

ni ĉi ŝafoj, ni ĉi lupoj,

ni ĉi konkurantaj grupoj.

--------------------------------

En la mondo ne... neniam,

konkurantoj estis... ĉiam,

do tri strofoj estas eĉ tro

por simplul' kaj eĉ por estro.

**************************************************************************

**************************************************************************

Hercberga strofareto

--------------

El la trunko Esperanta

en ĉi urbo Esperanta

jen aperis freŝa vergo...

Germanuje en Hercbergo

--------------

Germanuje, en Hercbergo

ĉu plu kreskos tiu vergo?

Ne detranĉu preterpase

tendencego sekvapaŝe!

---------------

Freŝa vergo, verda vergo,

restu viva en Hercbergo!

Fraturbeto, fraturbego

vin ŝirmadu kontraŭ seko.

---------------------------

Kontraŭ seko, kontraŭ sego

Sofi-saĝa grup’ Hercberga

sin defendos, sin ne fendos.

Vivos plu la vergo verda!

http://www.herzberg.de/staticsite/staticsite.php?topmenu=311&menuid=331

DIALEKTO, DJALEKTO

-------------------------------------

Dia lekto latina

renesance disfloras.

Dialekto Florenca

Danton ravas... dubigas.

Li do, Dante, novigas,

movas kaj... senmovigas,

ne toleras duraĵojn,

fiksi volas daŭraĵojn.

Dialekto Infera

pasas tra kaj trans Espon

ĝis djalekto Di-Ĉenza.

Trasnaserma Trasermo,,.

ĉu vi kuŝas entombe

aŭ efikas ankoraŭ?

Ripozadu, adiaŭ!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Glosoj, notoj

------------------------

Danto (alie Dante Alighieri) opiniis, ke antaŭ lia epoko nur la klasikaj lingvoj havis gramatikon:

ili esits daŭremaj pro fiksitaj uzreguloj. kontraste al la italaj "vulgaraj" dialektoj,

Li celis atingi ankaŭ en la itala lingvo ian "idealecon", belecon ks. kaj ĉefe konstantecon.

http://eo.wikipedia.org/wiki/Danto

------------------------

Espo - Esp-o Esperanto (vd. ĉe Kalocsay, Lingvo Stilo Formo)

-----------------------

Janus di Censo celis transnacian lingvon, kiu estus ne nur facila, sed multrilate ideala, ekzemple pli konsekvence sen-homonimia, multkategoria kaj pli emfaze kaj konscie belsona, bone kantebla ks.) ol estas ĝisnunaj planlingvoj. En sia libro Trasermo (1994, LASER Edizioni), li klarigas la mondan lingvosituacion, siajn lingvajn idealojn kaj la elementojn de Trasermo tra proksumume 390 paĝoj. Li uzas Esperanton, kiu iom post iom, pli kaj pli transiras en lian Trasermon, do esperantisto povas eklegi la libron kvazaŭ en Esperanto,sed pasante en la libro ŝli kvazaŭ alproprigas Trasermon. Janus di Censo imagis la planlingvan evoluon nefinita.

http://eo.wikipedia.org/wiki/Janus_di_Censo