JOBO KAJ ĜOBO

Kiam Djula estis JoBo

kiam Ĝula estis Jobo,

kiam Ĝulo estis Jobo.

la labor' ne estis ĝobo,

Nun laboro disduiĝas,

la duono ĝobo iĝas

Sed se bone ni laboros

ĝobo ja prilaboriĝos,

ne laboro nur ĝobiĝos!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Glosoj

----------------------

Ĝobo - laboro pormona, direktata de dunginto

laboro - laboro

Jobo - J. B., Julio Baghy

Julio Baghy - alie BAGHY Gyula

http://eo.wikipedia.org/wiki/Julio_Baghy