Kvaron-Joĵefumo

-------------------------------

Poezio ja spegulas...

poezion ne spegulas,

ĝi spegulas ja ne sin mem,

ĝi spegulas ofte... vin mem.

--------------------------------------

La ĉielo ne spegulas,

ho rivero ne spegulas

sin. Sed tamen sin spegulas:

reciproke sin spegulas.

-----------------------------------

Poetaro, vi ne traktu,

poezion, traktu vivon,

sed la viv' ne restu via,

nur la mondon sentu viva.

---------------------------------------

Nokta stelo de rivero

ne aperas en ĉielo.

Bele restas ĝi rivere,

tie ĝi videblas vere.

----------------------------------------------------------------

Notoj

1) la versaĵo aludas poeziaĵon de Attila József, epl jo:ĵef,

malklare.

2) Temas pri lia konfeso pri la "Arto Poezia",

----------------------------------------------------------------------------------------------

Teksto kun komenco

"Ekironte, ej nu, vin vestadu..."

--------------------------------------------------------------

Ekironte, ej, nu, vin vestadu,

Kuironte, nu, ja, aĉetadu!

Baniĝonte, nepre, vin malvestu!

Kunagonte, tamen, nu... ĉeestu.

--------------------------------------------------

Ekmanĝonte ĉiam lavu l' manojn,

ekverkonte - legu mem romanojn!

Ve, se vi ekcelas poezion,

eble pri metriko legu iom.

---------------------------------------------------

Vere,vere, mi mem - ne legadas..,

tamen, mi jen, mi mem - prelegadas!

Tiom, tiom fia estas vivo,

en ĝi jen, maljusta estas ĉio!

-------------------------------------------

Nu, mi prelegadas nure al mi,

timus tuj prelegi mi nun al vi.

Venontfoje certe vi prelegos,

Ho, jes, ho jes, mi ĝin certe legos.

--------------------------------------------------------------

Kolomano iam diris softe,

Valentino, klare, diris ofte...

Venis Cezar, jen al verk-praktiko,

kun mezuro-sento, al apliko

de l'

malvarma

pratempa

metriko.

----------------------------------------------------------------------------------------------

http://eo.wikipedia.org/wiki/Parnasa_Gvidlibro

http://eo.wikipedia.org/wiki/Metriko_(poezio)

http://esperanto-mv.pp.ru/Melnikov/Stilo.html

---------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Juiliumo Bogiumo

Diris iam Gyula al si
Julio, estas vi tute stulta,
kial iri Siberien
por paroli Esperanton?
---------------------------
Diris tiam Julio Baghy,
Gyula, Djula, Ĝula, Ĝulo:
kalkuladu plu silabojn,
tio estas via tasko!
---------------------------------------
Notoj
----------
Gyula: hungara nomversio de Julio: prononcu: djula aŭ ĝula, aŭ diru ion, kion vi povas prononci
Julio Baghy estis fama poeto kaj multflanka kulturperanto de esperantistoj
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pjaspa Bogiumo-Juliumo
-------------------------------------------------------------------------------------------
Diris iam lospel Gyula,
lospel Gyula Baghy diris.
paspal Baghy Ĝula diris:
"Espjol Julio, estas vi sobo stulta,
kial iri Siberien
por paroli Esperanton?
-----------------------------------------------------------------------------
Diris espjol Julio Baghy:
Nospel Gyula, kluspel Ĝula
aŭ perefere klaspel Ĝulo:
Diros mi al vi sobo ion,
al vi sobo, jen ĉi tion:
kalkuladu plu silabojn,
tio estas via tasko!
----------------------------------------------------------------------
Pjaspa glosaro
---------
lospel: (anonca partikulo, kiu informas, ke) sekvas formo neadaptita
---------
paspal: anonca partikulo kiiu informas, ke sekvas nomformo neadaptita kun sinsekvo *persona nomo aŭ personaj nomoj + familia nomo*.
------------------
kluspel: sekvas formo ne plene adaptita, sed proksimume tamen transskribita
-----------------
klaspel: sekvas formo adaptita morfologie (plene adaptita)
--------------------------------
espjol: sekvas formo Esperanta kaŭ Pjaspa (adaptita kaŭ tradicia)

---------------------------------------------------------------------

vi sobo - mi (unua persono a l p a r o l a t a de la unua persono)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------