Ĉefa postulo al iam-ajna esperantisto

Notu bone, encerbigu,

ĝi neniam elcerbiĝu:

devas vi nur refaradi

kion oni emas adi.

------------------------

Se tre gravas komparado,

vi do Espon... komparadu!

Se tre gravas generado,

vi do Espon generadu!

----------------------------

Se fotado ege gravas,

do fotadu... Esperanton!

Se fosado gravas ege,

prifosadu Esperanton.

-------------------------------

Eble gravas la fasado,

ni ornamu la fasadon,

eble gravas pli klasado:

oni finu do l' klasadon.

---------------------------------

Se tre gravas ĉokolado,

ĉokoladu Esperante,

se tre gravas maskerado,

maskeradu Esperante.

-------------------------------

Se plej gravas jam medioj,

Espo estu en medio,

se tre gravas bona Dio,

Esperanton benu Dio.

-------------------------------

Skismoj estas pozitivaj,

do ni skismojn plioftigu!

Aplikado estas grava:

skism-aplikon ni apliku.

--------------------------------------

Kunven-strofaro

Kunvenintoj kunvenintas,

priparolas kion indas

priparoli, tute urĝe,

dum ne dormas iuj urse.

----------------------------------

Kunvenintoj rekunvenos,

eble ilin pastro benos.

Estos bone esti kune,

se oni ne ĝenos fume.

---------------------------------

Kunvenadu kunvenantoj,

promenadu inter plantoj,

se vinberojn vi plantados,

mi la vitojn prikantados.

----------------------------------

Fakleksikon kreskigadu,

eĉ turisme vi agadu,

kaj se fine vi laciĝos.

eble mondo repaciĝos.

--------------------------------

Ĉaŭkanto

(ripetaĵo: strofaro iam aperinta ĉe la retforumo Kreado)

---------------------------------

Ĉaŭ, saluton, ĉaŭ, Blazio,

jen malklara estas io:

kiam povas vi labori,

se vi havas tempon plori?

-----------------------------

Ĉaŭ, saluton, ĉaŭ, Blazio

diru, kiel eblas tio:

ke vi al mi retmesaĝas?

ĉu ne punos vin tuj Dio?

---------------------------

Kiom ajn ĝi sonas stulte:

mi laboras, eĉ nun, multe.

Mi esploras Esperanton,

dum mi verkas por vi kanton.

------------------------------

Nu, vi diras: superflue.

Sed ja diris iuj iam,

ke Hungare estos same

ion skribi vane... ĉiam.

--------------------------

Estis same pri la Franca,

estis same pri la Angla

lingvoj kaj pri nia same,

estas i o m nur malsame.

------------------------------

Estis same pri l’ Kroata, ,

estis same pri l’ Barata

lingvoj, sed pri Esp’, malsame,

estos nur f u t u r e s a m e

------------------------------------------------

Fakte, mi aŭrore dubas,

mi matene fidon trudas

al mi, poste pensi provas,

nokte ĉion mi pridormas.

-------------------------

Glosoj:

Esp’ – Espo

Espo – Esp-o

Esp-o Esperanto

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jen ĉi kano ventblovata, jen ĉi kanto ŝalmblovata, gravas ne, gravas n eVin ĉi kano ĉikanas,
tamen vi ja rikanas:
ĉar pro bona humoro
vin ne ĝenas rumoro!

Lin ĉi kano ĉikanas,
lin ĉi kanto ĉagrenas,
ĉu lin ĝenas rumor' aŭ
propra misa humoro?

Kanto min-ĉi ĉikanas,
min ĉi-kanto ĉagrenas
nu min ĝenas rumoro,

eĉ pli: misa humoro.Kanojn blovas ĉiu vent', kantojn kovas mem event'.
Kiam k.anoj moviĝas, tiam ŝalmoj bloviĝas.

en ĉi kanto gravas ne, sed malhavas sencon ne:
malagrablas rumoro, gravas bona humoro.

-----------------------------------------------------------------------------------

PJASPUMO

---------------------

Estas strange.

Tio estas stranga,

ke mi strange

min esprimas.

Strange!!!

--------------------------------

Pjas poemetoj

kelkaj pjaspoemaj,

pjas poemetoj

kelkaj espoemaj,

strange, esperemaj!

-------------------------------------

To kantadi

estas ege simpla,

ĉar kantadi

estas ja tre simple.

Simpla afero!

-----------------------------------

To kantadi

estas ege simpla,

do kantado

restas la plej simpla.

Flegu la mondon!

---------------------------------------------

Pjas tre stranga

Pjaspo ja kelkfoje.

Nu, to verki

simple pjas tre simpla

ankaŭ en Pjaspo!

-----------------------------

Vartu la mondon!

-----------------------------------

Kanti bone

estus fakte bone,

kantado bona

estus ja tre bona!

Bono bonega!

-----------------------------------

Damne, to vivi

estas malfacila.

malgraŭ ke vivi

estas malfacile.

--------------------------------------

Spiru profunde!

----------------------------------

Notoj

1) Johano Petik plurfoje eksplikis, ke laŭ li en Esperanto la uzo de la strukturoj -i estas -e kaj estas -e, ke... estas malavantaĝa (ilin uzi estas malavantaĝe), ke en Esperanto tiuj strukturoj estas maloportunaj..., ja tiel adverba kaj predikativa sencoj de la vortoj kun finaĵo -e ne sufiĉe distingiĝas ks. En Pjaspo mi ĉion konservas el la Fundamento de Esperanto (do ankaŭ la sturkturojn kiel Vivi estas bone, Estas bone, ke la suno brilas, tamen mi ebligas ankaŭ kvazaŭ-substantivigon de infinitivo helpe de la prepozicio to. Ekzemplo: Skribi estas malfacile. To skribi estas malfacila. Kvankam Johano Petik esprimis siajn ideojn plurfoje, onin eble orientos bone pri la punkto, konsiderata en mia poemeto, lia suba artikolo, sen lego de aliaj, pli fruaj verkoj de la aŭtoro.

http://leitejr.sites.uol.com.br/esperanto/ilr200707_petik.htm

Legu nepre la subĉapitron II. La kritikaj rimarkoj mem / Pri la strukturo „estas …-e …-i / ke …”

Mi mencias, ke strukturaj ambiguaĵoj restas ankaŭ okaze de eksluzivigo

de predikativoj je -o kaj -a: tamen la Petikajn konsideroj estas konsiderindaj.

2) Koran dankon al Johano Petik, kies ideoj min influis forte..

3) Pjas, pjas - fakultativa ekvivalento de la kopulo estas, en Pjaspo. La formo pjas ne estas uzata okaze de aliaj sencoj de estas. Konsideru la ekzemplon:

Estas ĉi tie du infanoj, ili pjas tre ĉarmaj.

4) Esp-o, Espo - Esperanto (laŭ Kolomano Kalocsay)

5) Esperanto - Espo

6) Pjaspo - esperantido de Blazio Vaha (n.s. Balázs WACHA)

. Pjaspo konservas valida ĉion el la Fundamento de Esperanto, sed ĝi havas novajn

fakultativaĵojn.

7) Dankon al Anton Oberndorfer, pro Klarskribilo!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MIKSPOEMETO

----------------

Interlingua es facile.

Esperanto estas facila.

Ankaŭ Pjaspo pjas facila.

To vivi estas malfacila,

ĉar... vivi estas malfacile.

---------

Interlingvao pjas facila.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Glosoj

to vivi - por reagi je la Esperanto-kritiko de Johano Petik, en Pjaspo mi enkondukis fakultativan prepoziciojn de infinitivo. Unu el ili subjektigas, pli precize kvazaŭ-substantivigas infinitivon.

Tiel en Pjaspo Vivi estas malfacile kaj To vivi estas malfacila estas sinonimaj strukturoj, sinonimaj frazoj.

es - estas en Interlingvao

pjas - fakultativa sinonimo de la kopulo estas, en Pjaspo. Mi ne uzas la formon pjas je funckcio de la plena verbo (verboformo) estas.

-------------------------------------------------------------------------------

Dankon al Anton Oberndorfer, pro Klarskribilo!

,