Karaj  geamikoj.

en la numero 13  Aleksander Korĵenkov  prezentas statistikon pri la kvanto de ĝisnunaj aŭskultintoj  (aŭskultoj) de la 12 numeroj, krome, speciale kaj detale,  pri la  ĝisnuna aŭskultiteco de la unua  numero de la podkasto.

Oni disaŭdigas podkastojn ekde la kvina de  Ferbruaro 2008, po dufoje monate.

La statistiko estas farita subaze de la laŭloke identigeblaj elŝutoj   (48 procentoj), do oni preteratentas 52   procentojn. 


Plej multfoje oni elŝutis la unuan numeron:                       1222-foje
 

Oni elŝutis la unuajn dek du numerojn  sume?                   8525-foje.
 

Ofteclisto laŭ landoj:


Ĉinujo  (Ĉinlando, Ĉinio):                                                  1084-foje

Francujo (Franclando, Francio):                                          568-foje

Rusujo (Ruslando, Rusio):                                                  532-foje

Usono:                                                                             362-foje

Koreujo (Koreio, Koreo,  Lando Korea)                                 220-foje

Germanujo                                            1                            86-foje           

Hispanujo (kun lingvoj  Kastilia,

Kataluna,   Galega kaŭ Portugala,

   Eŭska ktp.)                                                                    185-foje

 

Polujo  (Polio, Pollando, kun        Kaŝuboj ktp.)                   148-foje

Hungarujo  (Hungarlando, Hungario)                                    118-foje  

Nederlando                                                                       113-foje 

 

Ofteclisto laŭ urboj (kiom mi komprenis la

urbonomojn):

1a     Pekino                                  865
 

2a/3a  Parizo kaj Moskvo           po   245
 

4a     Madrido                                 168
 

5a     Ĉanĝin (?), en Ĉinujo              165 
 

6a     Posan (?), en Koreujo             92   
 

7a     Budapeŝto                            83
 

8a     Peterburgo                             68
 

9a     Varsovio                                 57
 

10a    Kaliningrado                           53

 

http://la-ondo.rpod.ru/