El Survoje, n-ro 3 (8), maj-jun. 1991, Uljanovsk

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Blazio VAHA:

 

D U M S T U D A Ĵ O J

 

 

          1

/Sosura susuraĵo/

 

En monato Mart

Diris ino Bert:

Mankas jam o vort

vin plu agi ĝen

 

 

             2

/Tenso, tenso – modo/

 

Is vi bela

As vi saĝa

U vi fine

jam kuraĝa

 

diris kapro

al kaprido,

dum la lupo

laŭte ridis

 

    3

/Verbo/

 

Homo

kiu revas

tero

kiu provas

suno

kiu povas

herbon verdigi –

U!

 

                                   4

              Pri Hungario nomata homaranisme

(kanto de esperantisto Hungara 2 jarojn post la morto Zamenhofa,

t a m e n kun io cis Kaloĉai)

 

 

Ĉu estas tio

jam konata?

Budapeŝtio

as nomata

mia landeto

cis-Danuba

mia landeto

ĉe-Danuba.

 

Ĉu jam konata

estas tio?

as jan nomata

nur Peŝtio

mia landeto

polvonuba,

mia landeto

ĉe-Danuba.

 

    5

Pronomoj

 

Ni ĉi tiuj

tuj ekiros

Vi aliaj

restos hejme

Ni konsciu nin, disopo

 

       6

Sufiksoidoj

 

Jen la listo de la istoj

Jen tiu de la ologoj

Sekvas tiu de ismanoj

Sube staras simplaj uloj

 

poste sekvas la homaro

 

     7

Novisme

 

Post primitivo

kaj kompliko

provu, usto,

kanti simple

 

Ja pro motivo

de korpiko

eblas jelpi

ekster templo

 

Fungoj arbaraj

estas belaj

ĉu la ĉielajn

endas timi?

 

Post primitivo

sen kompliko

propran forton

provu fidi

 

     8

Domo

 

Domo as konko.

As en domo benko

 

Sidu sur ĝi , usto,

Post la fina venko.

 

        9

Semkanteto

 

Jen semeron dum la sem’

Ekregadis resemem’

Min eklogis paŝta viv’

Karesemo dum somer’.

 

Vavon mian en la nom’

Mi simpligis klara vo.

Fum'  incensa ŝvebas plu

tamen laŭ la lanta long’.

 

Senpatriĝis stulta id’

kaj do devus patri mem.

Tromemfido, pratimem’ –

Kiam estas oni mem?

 

NOTOJ

 

1) Dankon al la redaktinto de la revuo  Survoje, Sergej Verŝinin.

2) La poemetojn mi konsideras, nun, Esperantaj kaj samtempe pra-Pjaspaj, ekz. okazas

   jam en ili la Pjaspa pronomsubstantivo *(vi) usto* (pri ŝatata alparolato).

3) Pjaspo estas esperantido de Blazio Vaha; en Pjaspo ĉiu formo de la Fundamento de Esperanto estas valida, sed ekzistas ankaŭ aliaj, fakultativaj, formoj, strukturoj.

4) Pri Pjaspo mi estas aperiginta hungarlingvan artikolon.  Paspaj eksperimentaj tekstoj aperadis elektronike ĉe la retlistoj Kreado, Karapaco-Panoramo, retlistoj de Hungaraj kaj Hungarujaj esperantistoj. 

 Mia artikolo, kun pli vasta temo, kun indikoj interalie pri Pjaspo, aperis en la jaro 2006, en la volumo Nyelvi kompetencia, kommunikatív kompetenicia (red. Tamás GECSŐ)..  .