ALKo:

 

Poemoj de Miĥail Ĥeraskov

 

 

Miĥaíl Matvéjeviĉ Ĥeráskov (1733–1807) estis filo de valaĥa nobelo, veninta al Ruslando por servi Petron la Grandan (kune kun la patro de Antioĥ Kantemir).

En la nobela kadeta lernejo li ekverkis poezion sub forta influo de Sumarokov, kaj post mallonga armea deĵoro li iĝis ŝtatoficisto, i.a., direktoro (1763–1770) kaj kuratoro (1778– 1802) de la Moskva Universitato kaj intertempe vicestro de “Bergkolegio” (ministerio pri minaferoj). Aktiva kleriganto kaj framasono, li eldonis revuojn Utila amuzo kaj Liberaj horoj, proklaminte “gloradon de l' virtoj” la ĉefa celo de la arto.

Adepto de la rusa klasikismo, Ĥeraskov dum sia duonjarcenta literatura agado verkis ankaŭ lirikaĵojn kun elementoj de sentimentalismo kaj eĉ popolstilan mirfabelon. Famigis lin la heroaj poemoj Rusujado (1779), Renaskita Vladimiro (1785) kaj Caro, aŭ savita Novgorodo, multaj dramoj, komedioj, odoj, fabloj kaj mallongaj versaĵoj.....

AlKo

  ---------------------------------------------------------------------------------------------

El la poezio de Miĥail Ĥeraskov

 

 

Tradukoj de Valentin MELNIKOV:

  

 

 

 

 

 

 

   

Agordas liron iuj

Por fami en la mondo

Kaj per ludado dolĉa

Parnasan kronon preni;

Aliun verskreado

Enuon peli helpas;

 

Kaj iu versojn kreas

Por skoldi pri malvirtoj;

Sed mi poemojn kreas

Kaj liron mi agordas,

Ke per muziko mia

Mi plaĉu al amata.

 

(1762)

 

ORO

 

Se volas vi — kolektu riĉon,

Konsolon faru por la kor';

Sed ne observas mi feliĉon,

Alian ulon tentu, or'!

 

Ĉu gloron mi per vi akiras?

Ĉu pace vivos sen envi',

Se laŭ destino mi sopiras

Kun vi tutsame kaj sen vi?

 

Per or' ne venas hom' amika

Al mi, nek saĝo, nek honor';

Ĝi estas monda plag' tragika,

Kaŝej' de morto kaj horor'.

 

Havanta oron hom' malbravas,

Konstante ĉion timas li;

Sed kiu oron ja ne havas —

Li malfeliĉas multe pli.

 

En or' serĉatas harmonio;

Havante oron — en sufer'

Ni dronas; plej mirindas tio!

Ho, kiom strangas hom', en ver'!

 

(1768)

Tradukis el la rusa Valentin Melnikov