Karolo Piĉ ne plu produktas rimojn kaj eraras pri ritmo

 

 

Poŝ-, poŝ-, poŝ-, poŝtelefonas
paŝadante knabineto.
Kion ŝi reorganizas,
kion ŝi om-organizas?

Jen Karolo Piĉ eltombe
kaŝrigardas  dis,  tra l' urbo:
Paŝ-  paŝ-  paŝ- paŝ-  paŝadante
kiel ŝi poŝtelefona... dis 

Damne!

 


  

Glosoj:

om-  prefikso, kiun Karolp  Piĉ  rekomendadis por speciale insisti pri 

       ŝanĝo, modifo, kiu rezultas el ago 

Karolo Piĉ  - reformema Esperanto-verkisto

http://eo.wikipedia.org/wiki/Karolo_Pi%C4%89

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Laboro kaj alio,

kun optimisma fino

 

 

Havas  multan mi laboron,

tajplaboron, manlaboron,

dorslaboron, kaplaboron,

sed mi, ve, ne havas ĝobon!

 

Se mi tenas ŝultre  sakon, 

iom ĝenas  ĝibo mia:

ĝin  la sako ja ne ĝenas,

sed min oni  ne  komprenas.

 

Jen  mi trovis ion flavan,

inter dunoj  ĝinon  danan.

Mi ne drinkos je  malsato!

 ĉu  ŝanĝiĝos mia stato?

 


 

Ĵus mi trovis bonan kozon,

nepre provmanĝindan ĝozon,

kozon nepre aprobindan:

ĝozon nepre gustumindan! Glosoj

 

ĝobo - pagata laboro

kozo - afero, ento, aĵo, eco, ulo, io   (vorto rekomendata, uzata de 

           E. de Zilah, registrita en NPIV) 

ĝozo -  ĉina manĝaĵo, viandaĵo pakita (envolvita) farunaĵe 

           (vorto rekomendata de Celumio)

  

----------------------------------------------------------------------------------------

Legu:

 

http://www.esperanto.mv.ru/Melnikov/Sonetm.html 

 

http://karapacopanoramo.blogspot.com/