EN IO

 

Homo!

Domo!

Sidas h o m o !

Jes,  h o m o !

H o m o  sidas

en  d o m o.

  

Lupo.

Tubo.

Sidas  l u p o !

Jes, l u p o !

L u p o  sidas

en t u b o.

  

Muso.

Buso,

Sidas  m u s o !

Jes,  m u s o!

M u s o sidas

en       b u s o.

 

Korvo.

Korbo,

Sidas k o r v o !

Jes, k o r v o!

K o r v o  sidas

en   k o r b o!

 

 

Blato!

Vato,

Sidas b l a t o!

Jes,  b la t o !

B l a t o  sidas

en  v a t o

 

Bestoj.

kestoj.

Sidas b e s t o j!

Jes, b e s t o j!

B e s t o j   sidas.

en  k e s t o j.

 

 

(ĝi aperis en Juna Amiko, kun desegnoj de Csilla  BOROVSZKI):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envio-poemeto

 

En via loko

mi estus envia

sed ankaŭ en la mia

mi estas en via

 

En via loko

mi estus en mia.

Tial en la mia

mi estas envia,

 

 

 

TRO RAPIDA POEMETO PRI STRUTA VERO

(STRUTO TRA STRATO, PRETER KATO)

 

Stulta struto  kuras strate

en ĉi sftrofo katastrofa:

stumblos ĝi faclie tuj,

malpleniĝos tuj aktuj'!   

 

 
Se la tablo estus tiŝo,

tuj la  kablo estus fiŝo -
 

estus brava mia kant'.
 

bona estus Esperant'!

  

Se la akvo estus vutko,

en la vutko dronus  truto -

vera truto drivas ne,

brutoj drinku plu, mi ne!

  

Se la sablo estus piso,
 

kaj en  pis'   baraktus  fiŝo
 

Ja  Sosura  rosa  pluv':
 

iĝus ŝaktabula  pruv'.

  

 

Se statuo estus stato,
 

ŝtona estus ĉi konstato:
 

stulta  struto estus trut'
 

falsa estus strata strut'.

 

Glosoj

Sosuro:  Ĉi tie temas ne pri la respektinda René, sed pri la erarema Ferdinando.

René: 

 

http://esperanhttp://eo.wikipedia.org/wiki/Ren%C3% 

http://esperantic.org/librejo/dbstudoj/35_Kuenzli.htm

http://www.esperantic.org/librejo/dbstudoj/36_Vaha.htm

Ferdinando: 

http://eo.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_de_Saussure

 

Ŝaktabulo:  Ferdinand  de  Saussure opiniis, ke esenco de lingva sistemo baziĝas sur valoro pozicia de ĉiu el la lingvaj signoj el la sistemo, same  kiel estas pri pozicia valoro de ŝakfiguroj sur ŝaktabulo.