http://www.librejo.com/beletra-almanako/   Beletra Almanaoko

N-ro 1 (Septembro 2007)

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 „...krucversio de La eta princo 

 kaj Ezopa saĝo"  (el teksto de Jorge Camacho):

  

 

Renkontiĝis elefanto

kun boao  plej malsata.

„Iru for de mia vojo!”

diris la serpent’, kompata.

 Kun ofenda aroganto

la dikul’  respondis „ba!”

kaj kun larmo de malĝojo

-ĝin forglutis la boa’.