Pjaspa (senila) teksto pri senismeco


Mi ne estas nihilisma,
tamen mi pjas neniisma,
jes, mi ecas neniisma,
nek a-isma nek be-isma
nek ce-isma, nek ĉa-isma,
ĉar kompreni volus ĉion,
por kompreni fine ion.

Jes, mi malpjas nihilisma,
tamen pjas mi neniisma,
nek ĉa-isma, nek ĝe-isma
nek es-isma, nek ze-isma
nek ku-isma, nek iks-isma,
ci, vi, mi, ni entas homoj
malgraŭ diversec' de domoj.

Mi entas homo provizore,
ĝis la plena ekshomiĝo.
Ni entas homoj, estas homoj
ĝis la propra entombiĝo
malgraŭ diversec' laŭ klasoj,
idealoj, sortoj, kasoj.


Glosoj:

ĉa - ĉo, en alfabero de Kolomano Kalocsay
ĝe - ĝo en alfabeto de Kolomano kalocsay
io/iu entas io - iu/io estas io (fakultative, en Pjaspo), io/iu egalas ion aŭ estas
elemento de tio
io/iu ecas ia - iu/io estas ia (faklutative, en Pjaspo); iu, io havas ian/tian kvaliton
Pjaspo - lingvoprojekto konservanta ĉion el Fundamento de Esperanto, sed havanta ankaŭ novajn elementojn kaj strukturojn