Malserioza poemeto


 

Ho nin kelkajn manipulas

tro facile, vi Francisko!

tamen Adalberton mokas

tro facile, vi,  Anglisko!.

Ino Bert  ja  inter opoj

organizaj trovos solvon

provizoran, ĉar ŝi donos

al vi ajnaj  sortpulvoron,

sorĉpulvoron al ni ajnaj

donos ŝi tuj provizoran.

 

VETERO EN AKVINKO

 
Varmegaĉ'   estas pasinta
 kaj aer' de l' freŝa  vento
 estas pli ol enspirinda:

sekvas reensipra tento.

 

Notoj:

1)pli frue che  la retklubo Kreado.

2) Akvinko estas parto de Budapesxto kun Romia ruinurbo, bela loko cxe Danubo.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Monday January 28, 2008 at 03:19PM  

 

TOMLANDILO

 

LERNEMA PRI TAJP-MUZIKADO

 

Mi jam havas, dank-al-die,
 
iom bonan tuj-kantilon,
 
sed ne havas provizore
 
oportunan Tomlandilon.

 
Aĝon havas mi... konkretan,
 
havas mi jam eĉ  klavaron,
 
orgenludi mi scietas...
 
mi bezonus plusan jaron,

 
por ellerni la kvarfingran
 
tajpteĥnikon plej konvenan,
 
kaj Tomlandi komputile
 
ion de stultaĵoj plenan.

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------
 
Glosoj, notoj
 
 
Tomlandilo... aparato konsistanta
el komputilo kun programo de
muzikskribado kun kompletigo
kiu transformas komputilklavaron
en muzikilon.
 
 

E.s. - Esperanta skribo,
         Esperanta  skriboversio
 
n.s. - neadaptita sirkboversio, nacilingva skriboversio

havi ..... pli-malpli: posedi, disponi pri ks.

kaj .... konjunkcio
 
   1) inter samfunkciaj frazelementoj

                1.1. inter vortoj
                1.2. inter sintagmoj
    2) inter propozicioj

    3) inter frazelementoj kun sama referenco

 
    4) inter frazelementoj kun diversaj referencoj,  sed en simila sintaksa pozicio

    5) kun plusa signifo

komputilo (novvorto)... komputoro, komputero

Konsultu la noveleton
 
*Ĉu vi scipovas ludi Tomlandilon*,
verkon de Luiza Carol, aperintan
en Beletra Almanako,
N-ro 1 (Septembro 2007,
paĝoj 6-i2).

Redaktas: Jorge Camacho,
Probal Daŝgupto,
István Ertl


Glosoj
 
1) Preskaǔ ĉiu el ni havas plurajn  nomojn kaj plurajn nomversiojn, eĉ se ne  ĉiu el ili estas
   registrita.
 
2) Ne ĉiu el ili  estas ĉiam  laǔmoda.

3) La poemo aperis unue ĉe la retklubo Kreado. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Balancante, balancate...

por infanetoj kaj plenkreskuloj

 

Melodio:

so(l) mi

so(l) so(l) mi,

so(l) so(l)

mi mi

so(l) so(l) mi

 


Blancante infaneton gepatroj kantadas:

 

Tien!

Tien

ĉi!

Tien,

poste

tien

ĉi!

 

Gardu,

gardu

vin!

Ek-

vi-

li-

bra

te-

nu

vin!

 

 

Tien!

Tien

ĉi!

Tien,

poste

tien

ĉi!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ne-pagi-pove

Plendoj de esperantisto eble pola

(Poemeto el tempo pasinta)

  

Se mi havus monon multan,

veturadus al kongres',

kongresetoj, konferencoj,

mi agadus kun sukces'.

 

 

Mi admirus kongresurbojn,
 

kaj aliĝus al agad',
 

kiun oni organizas
 

kontraŭ pri-Espa blagad'.

 

  

Mi emfazus mian temon,
 

kiu estas la sentem',

rekomendus ĝin preferi

kaj min trafus elektem'.

 

 

Mi substrekus mian pravon

inter limoj de la dec',

rekomendus novan specon

mi de l' internaciec'.

 

 

Mi uzadus Esperanton

buŝe, buse, strate eĉ,

malaperus el mi, klare,

la minuskompleksa streĉ'.

 

  

Sed mi monon havas nur por

vivi en la propra hejm',

kaj paroli nur p r i Espo,

aŭ protesti ĉe la SEJM'
 

 

 

 Venos al mi el Triesto

pagipova samlingvan'!

Venos ja hejmveturante

usonano-kongresan'!

 

 

Mi parolos Esperanton

de vespero ĝis maten',

kaj uzante vortareton,

mi parolos sen katen'

 

 

 

Mi uzados Esperanton

buŝe, buse, strate eĉ,

reaperos en mi, klare,

la minuskompleksa streĉ'!

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Malbonkanto


Ĉu mi estas malbona,
ĉu mi estas mava tre,
aŭ mi estas malica?

Ĉar mi estas malica,
eble epstas malbona,
kaj kelfoje eĉ mava!

Ĉar mi estas malica,
eble pjas mi malbona,
mi ja estas eĉ mava. 

Se vi vutke drinkados,
nepre vi tutmaviĝos
fine eĉ ne moviĝos

Do vi povos pripensi,
kiel pansi plu vundojn,
se vi vendas nenion. 

 

Glosoj:


malbona - mava
mava  - malbona 

malica - (iel tre) malbona, malbonintenca, malbonega, insidema ks.  

kelfoje - erartajpa versio de kelkfoje


vutke  - vudke

vudke - je vudko, je vutko 

epstas - estas (hazarda eraro)

pjas - estas (pjaspa influo)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------