Frazoj por mia patro, 

ĉe mia patro,

tajpitaj  lia-komputile

 

 

Jen denove ni provadas.

ĉu literoj aperadas,

Se literoj aperados,

firmaj  sur ekran' parados,

alta-grados nia ĝojo:

jen sukceso por  ĉi fojo.

Jen la fino, venu vino!

Patro, preĝu por l' avino!

 

 

P.s:

Mi verkis tiujn frazojn gaste ĉe  nia patro,

por montri al li, kiel IPERNo funkcias. 

 

Mia patro estas doktoro László WACHA (elp. la:slo, vaha), 

juristo. Li ne estas esperantisto.

Li de tempo al tempo demandadas pri esperanto kaj esperantistoj.