En la ejo sidas ano,/ an', anino: jam geanoj./ Jen aperas ankaŭ isto, ŝajnas esti li kasisto.// Ĉi isto havas strangan econ:/ monkolekti havas emon./ (Lia ido faros samon,/ por konstrui orpalacon.)// Venas vir' en bela vesto,/ ŝajnas esti li - la estro./ Geklubanoj du; kasisto -/ kaj klubestro: jen la listo.////