Ankaŭ tio estas grava! / Ankaŭ t i o estas grava!! / Krome gravas tre kvalit'!!! / Tamen - dorm-invitas lit'.////