Kolbasbulkoj mankas ĉie, / nur hodogoj multas tre, / kolbasbulkoj tre konvenus, / sed plu mankas ĉie, ve! // Ja tuttere hodogumas / la tutgloba manĝantar', / ne konante la valorojn / de kolbaso-bulka var'. ////