Dank' al Ilona BÖDE, ekzemplero de la suba valoraĵo atingis min; ĝi 
atingos espereble multajn personojn

 

KATALOGO de la ESPERANTO-KOLEKTAĴO de KÁROLY   F A J S Z I
Libroj. II. parto

Libroj. II. parto

Országos Idegennyelvű Könyvtár 2005

[Hungarlanda Fremdlingva Biblioteko en  Budapeŝto, 2005]


Antaŭlaboroj:

  

Mária PATAKI CZELLER  [elp. celler]
Elza NOVÁK
Zsuzsa BARCSAY  [elp. ĵuĵa barĉai]


Kunhelpis:

KÁROLY  F A J S Z I  [elp. ka:roj fajsi]
 

La katalogon reviziis kaj redaktis

 

GYÖRGY  Z S E B E H Á Z Y  [proks. elp. djo(e)rdj ĵebeha:zi] 

Teĥn. red., kompostis, enpaĝigis László HÓKA [la:slo: HO:KA]

Pri la eldono respondecas  S-rino T. MENDER    
 

Vi certe rimarkis, ke la aperjaro pasis antauxlonge. 
 

Mi petas amikon Imre SZABÓ informi pli detale pri la historio de la verko,

kies unuan volumon redaktis li, kaj cxe kiu li havis ankau aliajn rolojn. 

En la dua volumo estas dankata interalie D. Blanke, Humphrey Tonkin, 

pro financa subteno.   

 

 


NeoMailverzió 1.25