Ankaŭ tio estas grava! / Ankaŭ t i o estas grava!! / Krome gravas tre - kvalit'!!! / Tamen, dorm-invitas lit'.////