Sciu, kara tuj-venonto: / jen, sekiĝis poemfonto.// Plendas ŝi pri malprofund', / plendas li pri seka fund,/ plendus vi pri tro-abund',/ iuj plendas pri malbunt'./ Malbona estas tia tono,/ ja pli agrablus unutono./ Kaj mi preferus fakajn tekstojn,/ aŭ nur porekzamenajn testojn./ Ba! Bona vorto estas erc',/ kaj ĉio supra estas ŝerc'.////