Vivis ne-esperantisto, / kiu volis ja nenion. / Li vizitis kaj aŭskultis / plu-penantojn sin plu kompreni. / Spertis li, ili sin detruas, / reciproke, en siaj kluboj / - kiel ŝtatviroj, lernejbuboj. / Sen fid' - kondutas plej Tomase, / ili rezignas tim-amase. / Nu, ili agas, ofte plage, / kaj partoprenas plu senpage. /Tial ni eble finas kurson, / sed ni evitas kun-ekskurson