Ĉi tio ja ne havas sencon. / Sed eble - sencon v i - p e r k o v o s. / Ĉi tio estas ja dusenca../ Vi unu sencon mem do trovos.// Estas troe aŭ tro malmulte./ Pri ĉi misteksto ne tro zorgu.//// Se ŝi ne volas vin kompreni, / cin komprenigi faru provon, / tamen ne ploru superflue, / se vi farintos vanan provon.// tro takte aŭ ja tro sentakte.// Pri la misteksto ne tro zorgu. //// Se ci ne volas ŝin kompreni, / vi ambaŭ faru tamen provon. / Sed ambaŭ vi ne ploru vane, / se vi farintos vanan provon. // tro haste aŭ ja senelane. / Pri la misteksto ne tro zorgu.//// Pronomojn povus mi ŝanĝadi, / jen mi, jen li, jen ŝi ne sentas, / jen kaptas sola v i, s u p r a ĵ e, / pri kio ni dek ne konsentas.// kaj tridek klarigadas vane./ Pri la misteksto ne tro zorgu. ////