1-481003-3533. // Malserioza eta strofaro //// Liajn pretendojn / preteratentu, / sed tre atentu: / gravas la cel'. // Ŝiajn pretendojn / preteratentu, / sed tre atentu: / gravas la cel'. // Mi esti prava / ja ne pretendas. / Mi nur atendas. / Gravas la cel'. //