Emo ne  labori 

 

Ĉar mi estas tre dormema,

mi ne estas laborema!

Preskaŭ statas mi plorema...

Kial estas mi dormema?!

 

 

Frumatena saluto al la tago

 

Estas  vi,  maten', veninta,

ĉu la tago estos inda? 

Ĉu mi povos belon vidi,

ĉu eĉ ne valoras fidi?

Volas mi decidi, certe,

tago, vin beligi lerte!

 

      

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pjaspa dolul-kanteto  de infanecaj gemaljunuloj

sekval Attilio Liotto

 

 

 

Dankal  klaĉuloj 

spital malkonsento,

Attilio

provas mallongigi:

nin li dolulas.

 

Mi enko ne emas

decidadi ade!

Dankal ludemo,

mi provas vortojn ŝate.

Aĥ, mi do ludas!

 

Mi manvo ne rajtas

decidadi ade!

Spital  pigreco,

mi  provas vortojn ŝate:

mi enko do ludas.

 

Kvankam mi devus

dormi senlule,

dankal ne-maturo,

eco anima,

mi ekpensas:

kiu min dolulos?

 

Kvankam ĉoj ni devus

dormi senlule

dankal nematura

eco anima

ĉoj ni ni ekpensas,

kiu nin dolulos?

 

Glosoj:

 

 

doluli  -  lulante dormigi (imite al infanoj de Attilio)

dankal - danke al (adverba prepozicio  ne nur de Attilio)

spital - spite al  (adverva prepozicio ne nur de Attilio)
 

sekval - sekve al  

pigreco - maldiligenteco, nelaboremo

mi enko - mi, la parolanto, kiel individuo 

mi manvo - mi, la parolanto, kiel komunumano 

ĉoj ni  -   ni,  kun vi  

 

Por informi vin (sen speciala intenco influi vin) 

 pri la iniciato pri *dankal ks.* de   Attilio Liotto:

 

http://www.ipernity.com/blog/34020/42083