Tempo pjas pasema

   

Pjas la tempo tre pasema,

ho la  tempo pjas pasema,

ĉu ĝi esprimeblas pjaspe?

ĉu mi provu tion haste?

ĉar laboro estas urĝa,

pjaspa semo estu kurta,

 

 

Glosoj

 

pjaspo - esperantido

haste -rapideme

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

V o r t p o ŝ p a r a d o 

 

Ne eblas diri ĉiun vorton

je sama fojo. Ŝparu forton.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pjaspa poemeto de Marinjo

 

Mi ne mokvas ĉiumatene,

eble mi do maldikiĝos,

mi ne manĝas, mi ne trinkas,

ho konsumas mi nenion.

Sed konsumas min envio.

 

Ĉiun duan frumatenon

tamen mokvas mi sekrete

trinkas lakton, kaj eĉ nuksojn

mi gustumas. Vin konsumas

evidente jam envio.

 

Mokvis mi dimanĉo-frue
  

kvin biskvitojn en kamero,

Mi esperas, ke ne post nun

diskoniĝos la afero.

 

Mi ne  mokvas ... vi min mokas!

Mi ja  mokvas - ho vi same

min mokadas, ĉar mokvadas

vi amiko, tre malsame,

kaj vi estas

mokvo-konscia!

 

Glosoj

 

mokvi -  manĝi, trinki, nutri sin

mokvo-konscia persono - persono, kiu tre konscie elektas

kion  manĝadi kaj trinkadi  
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Dankon al Anton Oberndorfer, pro Klarskribilo!

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lerno-faciliga rolo de Pjaspo
 
 

Pjaspo pjas facila ege

Pjaspo estas propedeŭtika,

se vi lernos Pjaspon, poste

pjos lernado pli facila
 

 

Lernos facile vi eĉ  Espon,

Esperanto - estas utila!

Pjasp' ....   lernadon  faciligos

mem de Esp'...  propedeŭtike! 
 

 

Du poteĥ du faras nur kvar,

tri poteĥ,du estas nur naŭ 

dek poteĥ  du faras cent,

pensojn disportadas  vent'.

 

Duses du egalas  dek kvar,

la demando estas tikla:

ĉu   matematiko estas, fakte,

mem por Pjaspo

                            propedeŭtika?  
 

Pjas la mal' ja evidenta:

Pjaspo estas propedeŭtika

ankaŭ pri matematiko,

tion komprenos eĉ laiko!
 

Lernos facile lingvistikon

kiu regas Pjaspon bone,

scias klare  ja  tion objeĥ

ege bone eĉ mi subjeĥ!

 

Scias klare  na  tio objeĥ

ege bone eĉ mi subjeĥ.
 

Kiu regos Pjaspon bone,

lernos facile lingvistikon!

 


Glosoj:
 
 
Pjaspo - esperantido
 
du poteĥ du -  du en la tua potenco

dek poteĥ,du - dek en la dua potenco

duses -  dek du,  je sesumo

deses du - dek kvar, je sesumo

na -   rekt-objektiga prepozicio (pruntita de Makkink)


objeĥ - konfirma fakultativa postpozicio de  vorto aŭ sintagmo kun valoro de rekta objekto 
 

subjeĥ  - konfirma fakultativa postpozicio de  vorto aŭ sintagmo kun valoro de  gramatika subjekto  

espel - anonvcorteto pri adaptita nomo

nospel - anoncvorteto pri neadaotita nomo 

 
Notoj

1) Pjaspo estas esperantido

 

2)  objeĥ,  subjeĥ  estas fakultativaj postpozicioj en Pjaspo, por indiki finon (eble de longa) sintagmo kun valoro de subjekto kaj rekta objekto, respektive.  Ili markas ne kazon (objeĥ ne povas sekvi akuzativon esprimantan direkton, ezemple). 

3) 1) Dankon al Anton Oberndorfer, pro Klarskribilo!

 
espel          Blatio      VAHA
nospel        WACHA,  Bala'zs

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pjaspa flagumo senflaga 

 

Pjaspo  ja ne havas flagon,

flagon Pjaspo havus   k i a l ?

Tenas mi flagon kaj insignojn

ne tre grandajn, Esperantajn,

en tirkesto, mane, bruste,

kaj mi ne parolas bruske

ankaŭ pri naciaj flagoj.

 

Komprenemo pjas  grava pli

ol simboloj tricent tri.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Poemeto de mia avino

 

Lankam, mi volus diri ion,

lankam, permesu diri ion!

Lembel, mi volus  ion diri!

Lembel, mankas al mi vorto!

Lembel, mankas al mi frazo! .

Ho ve...!   ŝukam...,

Ho!  ŝulojkam!

Mia vivo pjas terura!

ŝukam,  ŝukam, ve!  ŝulojkam!

Mia vivo pjas humura.

Humurumas mi,  ŝercadass,

perdas, poste mi serĉadas

tutajn tagojn, tutajn noktojn

furiozi ĉiu rajtas,

mi ja tute stulta-trajtas

iĝas mi  ne tolerebla

Min simbolus ja ne rozo: 

nur asterio-sklerozo

Mia nepo pjos simila,

estos ankaŭ li senila.

ŝulanzam!  Kie estas panjo? 

 

Glsoj  

 -

ŝukam:    estas plendinde, ke   mi havas problemon pri loko

sxulejkam   -  estas lendinde, ke  mi sentas min perdita, malcerta pri loko, mi havas problemon pri loko,  scia

                     

ŝulojkam:  ests plendinde, ke  mi ion perdis, mi havas problemon pri loko de objekto, mi ne scias, kie estas mia afero

 

ŝulanzam:   estas plendinde, ke certan personon, certajn personojn  mi ne sukcesas trovi. mi ne scias, kie estas persono certa

 

 

lankam -  iam (ankau) mi volus poste ekparoli (dum partnero ne cxesas paroli)

 

lembel   mankas al mi vorto,  esprimo, mi devas pripensi, kiel mi ion diru 

espel: anoncvorto pri nomo adaptita

nospel: anoncvorto pri nomo neadaptita

 

 

espel Blazio Vaha

nospel WACHA, Balázs