Ĉi isto pjas povra 

(Pjaspa poeziaĵeto de espisto)

 

 

Pjas povra mi esperantisto,

pjas pala mi esperantisto,

ne malriĉega, kaj ne riĉa,

tamen certe kompatinda,

ne tre, nur iom pli, ol malpli...

veturadi mi ja ne povas,

kaj do nur legas mi la riĉajn

aŭ ve malriĉajn beletraĵojn

aŭ  eĉ stultaĵojn miajn proprajn,

ne rimarkante la malpovrajn

tiaĵojn de aliaj istoj

kiuj  ĉirkaŭe pjol abundas,

Do mi vekiĝu, mi diras al mi,

 

do, vi sobo,  vekiĝadu,

jes, mi estu vekiĝanta,

oni ja  devas anti, adi,

antaŭ ol bele finvekiĝi

oni estadu vekiĝanta,

ŝipĉej, vi sobo,  vekiĝadu,

ŝenel, vi sobo, vekiĝadu   

iĝu mi jam libera isto,

restu   libera mi espisto

ĉi pistoleton, epistoleton

mi ne bezonu plu skribadi.

 

Glosoj

 

pjas -  Pjaspa  kopulo en estanta tempo, fakultatuva je -estas*

 

pjol - fakultativa Pjaspa postpozicio indikanta, ke la antaua lokadjekto

         estas komprenata metafore kaj socie 

vi sobo  --    vi estanta mi, la parolanto kiel alparolato de si mem

 

rap rap - zamenhofa interjekcio por urĝi (daurigi komecitan, sed

               ne finitan agon)

ŝipĉej  -  rap rap  (Pjaspa sinonimo de la o rap rap)

ŝenel   - rap rap  (alia Pjaspa sinonimo de la o rap rap)

 

  Dankon al Anton Oberndorfer, pro Klarskribilo!

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Indo, endo

 

Esperantistoj

pensas, erare,

ili devas

kontentigi

instancojn ĉiajn,

instancojn ĉiujn.

 

Esperantistoj

tamen scias

ne nepre endas

kontentigi

instancojn ĉiajn,

instancojn ĉiujn.


Malsufiĉas

konektivo,

sed ja ekzistas

kolektivo.

 

Indas vivi.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Matena interna dialogo

de muzeologo

 

(Pjaspa teksto) 

 

 

Tra arbar' pasante 

mi min mem demandas:

diru kion vi sobo dirus,

se  vin sobon mi demandus?

 

Kaj vi sobo dirus,

kaj mi sebjo scius:

estus bone se ne ĉesus

sed mi enko finus.

 

Jen mi apto dume

muzeon  jam  malfermas.

kaj mi enko la strofaron

propratajpe  fermas.

  

Glosoj

mi enko – mi kiel individuo

vi sobo -  "vi kiu estas mi mem".  Parolanto alparolata  de si mem; interna dialoga „vio”

mi sebjo – "Mi,  kiun image alparolas mi"; parolanto alparolata de interna kunparolanto,     interna dialoga „mio”

mi apto -   la parolanto, reprezentante organizon, firmano, instancon, kolektivon       

 

 

KIEL EVITI MIASMON?

 

 

Eble, se mi havus astmon,

mi evitus Pjaspan miasmon.

UnivEspAso min amuzus,

kaj LEAsoj min ne konfuzus.

Estrino Lea parolus Espe,

ŝi kunlaborus kun mi,  t e s t e,

kaj iam ni kunmanĝus torton,

ĉe tio Laĉjo bele tostus. 

 

Glosoj: 

 

Espo, Esp-o -  Esperanto (ekz cxe Kalocsay)

UnivEspAso - UEA

UEA - Universala Esperanto-Asocio 

LEAsoj - Landaj Esperanto-Asocioj, LEA-oj

Lea - mia jxus eksigita ĉefino ĉe sekcio pri historio de la hungara lingvo  

 

Notoj:

 

 

2) Pjaspo estas esperantido, kiu ne malvalidigas ion ajn el la Fundamento

    de Esperanto. Pjaspo tamen havas vortospecojn kaj vortojn novajn, kiuj estas

    uzeblaj... fakultative. Pjaspo sekvas la principon de evoluo sen rompo inter

    tradicio kaj novo.     

 

 

Estontaĵoj

 

 

Estos Pjaspo...

tro densa.

Kjalosko 

estos  

pli deca.

Espo restos

plej hejma!

Fasil'  liveros

nur facilon.

Regos bono

TokiPonon. 

Esŭpelanto

Esuperanto,

Espelanto,

Esperanto - 

pjas pli longa,

kubo estos jam  - 

oblonga.

Trasnasermo

pjos  kvieta,

Volapuko

estos

fiera.

 

Glosoj

 

Espo - Esperanto

Espelanto - Esperanto  elparolata de gecxinoj cxe Julio Baghy, en Verda Koro,

Esŭpelanto - Esperanto,  en iom japaneca  Esperanto;

                     stil-sinonimo de la vorto Esperanto

Esperanto - Espo, la Internacia Lingvo

pjos - estos  (en Pjaspo, nur kiel kopulo)

estos - estos en Pjaspo kaj en Esperanto  

Fasilo - Fasil

Fasil -  lingvoprojekto

Tokiipono, toki pona - planlingvo

Kjalosko -  nepreta lingvoprojekto de Blazio VAHA,  pli facila ol Pjaspo, sed

                 malpli propedeuxtika pri lingvistiko

Tranasermo -   duonpreta  lingvoprojekto de Janus di Cenzo

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Trankviliga poemeto

 

Estas nun vetero bela,

Espo saltas, Pjaspo estas

plu dormanta en lulilo.

Ne troigu, ho sunbrilo,

vi ja povas nin damagxi. 

 

  

Esperanto-plaĉa teksto 

 

  

Esperanto plaĉas al mi vere,

Esperanto, kun komenca majusklo,

plaĉas al mi vere,  esperanto,

kun  minusklo komenca. 

Por mi estas grava ESPERANTO,

kun nuraj ĉefliteroj

por mi estas grava esperanto,

kun nuraj etliteroj

EsPeRANto  

kun majuskloj kaj minuskloj, mikse,

iom min ĝenas

Esperanto 

kun komenca majusklo

konvenas tute

 

Esperanto-plaĉa pjaspumo 

 

  

Esperanto  plaĉas al mi vere,

majsel Esperanto.

Plaĉas al mi plene

mensal esperanto.

Por mi estas grava

tumpol ESPERANTO,

por mi estas grava

temel esperanto;

tapsal  EsPeRANto

iom min ĝenas,

majsel Esperanto

konvenas tute 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

tumpol                                     

GLOSOJ 

  

majsel  -  anoncvorto pri ke  sekvas majuskla komenco

mensal  - anoncvorto pri ke  sekvas minuskla komenco

tumpol - anoncvorto pri ke sekvas vorto ĉiulitere majuskla

temel – anoncvorto pri ke sekvas vorto ĉiulitere minuskla

tapsal – anoncvorto pri ke sekvas vorto el kombino de minuskloj kaj majuskloj

espel - anoncvorto pri ke sekvas nomo adaptita

nospel - anoncvorto pri ke sekvas nomo kun tradicia, neadaptita skribmaniero 

                  

Notoj: 

1)  La supra teksto kaj la glosoj estas en kaj pri Pjaspo

 2) Pjaspo estas esperantido de  Vaha (nospel WACHA)

   

espel   Blazio VAHA

nospel  WACHA   Bala'zs  

 

  Dankon al Anton Oberndorfer, pro Klarskribilo