Enkonduka poemeto

numero unu (Esperanta)

 

Pjaspon rajtas vi neglekti.

Povas esti  ĝi...  kleriga.

Esperanto estas bona.

Pjaspo estu nedeviga!

 

Pjaspo estas ne deviga,

estas n e   rekomendata,

ĝia   morto baldaŭ  sekvos,

kvankam  estas ĝi  sendata.

 

same kiel la naskiĝo.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Enkonduka poemeto

numero du (Pjaspa)

 

Kaj nun trinki lem 

Nepre drinki lom,

Ho mi trinki som,

Ho mi drinki  les!

 

Ho paroli lem,

Ho paroli lom,

Mi paroli som!

mi paroli les!

 

Mestom kie vi,

vebal kie vi

estas? Legos vi

ĉion tie  ĉi!

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pjaspaĵo de ulto Blazio

por ulto Imre kaj aŝto Evo

 


Nu,paroli lem pri Pjaspo
nu, paroli lom pri Pjaspo
Mi  paroli som pri Pjaspo
Mi  paroli les pri Pjaspo.

Do  pri Pjaspo mi p a r o l o s
mjaĥ mi enko iom p r o v o s
jes mi provos ne tuj fuŝi,
provos la aferon tuŝi.

 

Telam ĉu mi do komencu? 

                                             Telam kiel mi komencu?

Dajlam kiel mi komencu!!

                                           Talom ĉu mi ja komencu?

 

Ho, mambesto podas beston,
Ha, mambesto nadas zebron
ve,,nur zebro suntas zebron,
zebro estas, restas  zebro.

Pjis la tasko malfacila
La afero pjas facila.
Pjos jam ĉio tre facila
ĉar jam ĉio pjas facila

Estis la task’ malfacila
la afer’  estas facila,
Estos  ĉio  jam  facila,
ĉio  estas jam  facila!

Li  akcentis iam ion,
sed li nun akcentas tion,
kio estas akcentinda,
tio estas akceptinda.

La akcentoj ne moviĝas,
Espo tial  misŝoviĝas
Mjaĥ mi provis ilin movi,
tamen ne suckesis povi.

Sulom vi min ne komprenas
Tuntol vi tuĥ min kompernas
Vengel vi min ne kompernas
Mjaĥ mi enko vin komprenas.

Ulto Ludoviko diris,

ulto Samenhof ja diris,

ulto Zamenhof ja diris,

ulto Semkorto mem dirus:

 

Pjas mi  povra  knabo, vidu,
pjas la vivo bela, fidu,
pjos la  fino post momento
de l’ dekverso sen evento


---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Notoj:  Pjaspo estas esperantido de Blazio Vaha. Pjaspo enhavas ĉion Esperantan, ekzemple *esti* en Pjaspo  havas ĉiun valoron de la Esperanta *esti*, malgraŭ la fakto, ke esti havas sinonimojn  jam en Esperanto, kaj aliajn, novajn sinonimojn en Pjaspo.

Pjaspo do estas konforma al Esperanto. Sciante Pjaspon oni komprenas Esperanton, tute. Sciante Esperanton oni povas kelkon en  Pjaspo ne kompreni, sed kutime temas pri redundajxoj,

Multaj miaj Pjaspaj tekstoj apenaŭ diferencas disde tekstoj Esperantaj, ĉar ili enhavas malmulte da speciale Pjaspaj elementoj. Ĉifoje mi kompilis por amiko Imre strofaron en kiu dense aperas tre multaj Pjaspaj elementoj.


Glosoj

ulto:  anonca pronomsubstantivo  signifanta 'sekvas nomo de viro, knabo

ulto Karlo -  knabo aŭ  sinjoro kies nomo estas Karlo

ulto  estas  anonca pronomsubstantivo, signifanta 'sekvas nomo de viro, knabo

aŝto   anonca pronomsubstantivo  signifanta 'sekvas nomo de virino, knabino'

aŝto  Klara  - Klara

Mi ne vidis  aŝton  Klara  - Mi ne vidis la knabinon, frlinon,           sinjorinon   Klara 

paroli lem -   temas, temos, temu pri  parolo   (nur entemigo, sen tempo, modo, persono!)
 

paroli lom –  okazis, okazas, okazos parolo  (sen precizigo pri tempo kaj persono)
 

mi paroli som -  mi parolis, mi  parolas, mi parolos, mi 

                         parolu, mi  parolus 
 

mi paroli les -  mi parolis, mi parolas aŭ mi  parolos

                       (kun identigata subjekto kaj  moda valoro). 
 

mestom -  anonca striktigilo de lokadjekto pri efektiva loko

vebal -  anonca striktigilo de lokadjekto pri elektronika (interreta) loko 

telam -  moduma anonca frazo-vorto: sekvas demando por ekhavi, precizigi informon

dajlam - moduma anonca frazovorto: sekvas demando por esprimi malfailon, sopiron, emocion 

             informon, indiki emocian demandon

talom -   moduma anonca frazovorto: sekvas demando por esprimi rezignon, senesperon pri pozitiv respondo 

 pji  – esti, nur  kiel   kopulo,  kun perdikativo nomvorta, substantiva, adjektiva,    particip-adjektiva. Ne ekzistas frazoj kiel *Li nun pjas en Vieno.  La uzo de pji ne ĉesigas uzon, uzeblon de *esti* ankau de kiel kopulo.
 

esti -  ekzisti,  situi,troviĝi, haviĝi, pji,  podi ion, nadi  ion, sunti ion 
      
sulom -  prinombra prepozitiva partikulo de nombra indiferento

sulom - 'mi ne scias pri kiom da homoj , aferoj temas aŭ mi ne volas tion precizigi' 

 

sulom oni -  iom da homoj, eble unu, eble pluraj 

sulom infano  - infano aŭ infanoj
 

sulom vi – vi  (oni ne scias, kiom da personoj) 

bentol mi - mi (sola)

tuntol  vi -  vi (sola)

vengel vi - vi pluraj


tuntol vi tuĥ – vi sola, unuafoje menciata aŭ  remenciatapost trakto de aliaj persono                      j(ioma emfazo)

vengel vi tel  - vi pluraj  unuafoje menciataj aŭ  remenciataj post trakto de aliaj personoj (ioma emfazo) 

                     
bentol instruisto – mi, kiu estas instruisto
tuntol ĝardenisto – vi, kiu estas ĝardenisto
vengel inĝenieroj – vi, kiuj estas instruistoj

bentol, tuntol, pjantol, nangel, vengel,  fimpal  estas Pjaspaj  person-nombraj prepozitivaj partikuloj por anonci personan pronomon, substantivon, pliigante redundon au aldonante informon pri persono kaj nombro.

En Pjaspo ekzistas sinonimoj kaj  ĉefe  sinonimaj sintagmoj, propozicioj, (same aŭ  pli ol en Esperanto), sed  sinonimoj kompreneble  kutime ne estas absolute samsencaj. Jes, ili ofte povas havi saman referencon.
 

---------------------------------------------------------------------------------------------
  

 

 

 

 

 

sulom libro -  libro, eble libroj