Mikam. Mi né sekretígis,/ Tukam. Vi jam scías bone,/ Pjaspo estas naskiĝínta,/ iom ankaŭ fleksiĝínta,/ ĝi nun en forcejo kréskas/. Pensojn víajn ĝi digestas.// Fakte, éblas, sén frakási/ jamajn vazojn, kaj sén kaŝi/ sin - proveti kelkon nóvan./ Mondo, dónu dormon bónan,/ ĝis ni iam revekíĝos,/ kun amikoj revidíĝos.