Kío estas sur la pleto? / Io éstas sur la pleto! - Nenío estas sur la plet' / Ĉío estas sur ĝi, ples!