Esperanto malsukcesas / ĉar ni timas ĉiun ombron: / oldon, novon, ĉies brovojn./
palpebrumojn, proprajn provojn. / ĉar ni timas nin mallevi, / ni ne povas nin forlevi.