Fakte, diras vi stultáĵojn, / sed ili min pensigétas. /Fakte, diras mi stultáĵojn, / sed vin ili pensigétas. / Fakte, nia dialogo / esencáĵojn enmensigas./ Tion penso-ĝój' sigelas - ĉu vin tio enpensígas? - Káj demando káj respondo, fakte, estas certaj fáktoj. Dialogo estas bóna, ankaŭ tío pjas prafákto.