Just-aspiro 

facilanima

 

 

Dum vi faris du aĉetojn

faris mi du versaĵetojn.

Ni justigu la socion:

faros morgaŭ mi aĉetojn,

faru vi du versaĵetojn. 

 

E.s. VAHA

n.s. WACHA 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                 VARBoKANTO 
 

                          La verbo varbi estas grava 
      

                     agon  ĝi esprimas gravan             
                  

                     do ekagu kaj     ĝisagu

                   

                    varbu, vere varbu  
                    vin
                    varbu varbu
                    vin mem - varbu,
                    vin varbadu      
                    vin ĝisvarbu
                    vin finvarbu
                    varbu vin mem
                    kaj persvadu resti v i n  m e m !   
 

                 Persvadite, 
                 persvadita -         
                 tempe, state, 
                 freneziĝi 
                 vi tempeste 
                 ne ekvolu...
 

                 Varbu vin mem 
                 varbu vin mem 
                 poste eble varbu ŝin, 
                 varbu, varbu 
                 varbu ade 
                 restu, restu 

                ŝin varbanta 
                ŝin finvarbu   
                   

                varbu, varbu, varbu  ŝin -     
                varbu tamen delikate 
                sen perforte 
                kaj se ŝi varbos ankaŭ  l i n - 
                   

                bone -  ŝi do varbu lin -   
                iĝu   ŝi  lin  ĝisvarbinta,       
                restu  ŝi do lin varbinta! 
 

                Vi toleri devos tion.
 

               Tiel vi pervarbu iun, 
               Tiel vi parvarbu tiun, 
                tiel indas ja finvarbi, 
                tiel varbu opon, aron, 
                   

               tiel oni varbis   nin,     
               tiel ni do varbu onin, 
               tiel varbi estas bone 
               home estas varbi 
               tiel -
 

               Bis! 
 

               Bone vin mem 
               vi provizu - 
               klubon tiel organizu 
               se vi povas organizi         
                    

               se ne - cedu vian lokon 
               kaj vi trovu  v i a n  lokon 
               vi la klubon  m e m  eniru!
 

               Venu kun ni, kun ni kelkaj 
               Venu kun ni, kiu volos, 
               restu kun ni, kiu p o v o s.    
 

              Venu nun do, mord' de hundo     
              Sidu en la sin,  ĉi tie,
              ne moviĝu,   ĉar  alie 
              sekvos pinĉ' por venĝi 

              Jen ĝi
 

              Sidu en la sin' ĉi tie  
               aǔ apude  aǔ  eĉ  fore

               kie sidi vi preferas, 
               nur ke mi vin

               aŭdu bone     
               mii volas aŭdi vian voĉ
on 
 

              senbalote           
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Glosoj
 

 gloso  - integra parto de verko... 
 ĝis-    (laǔ Tomaŝ Pumpr kaj K. Kalocsay): prefikso... por esprimi
        finpunkton 
 de... ago, eventuale kun ties plej lasta fazo.
 

 ĝisvarbi: plenumi sukcese lastan fazon de (iam ajn) komencita
        varbado, fini varbadon (atinginte certan  necesan gradon).    
 

 fin-:  perfektiviga prefikso, laǔ E. Vilborg: venkinta, de K. Kolocsay:
       malproponita, de PIV: tolerata: *La radiko fin iafoje estas uzata
       pseudoprefikse, por esprimi, ke la ago de la radiko estas ghisfine
       plenumita*
 

 per-: estigi ion (aǔ  iun) plenumante la agon de la radiko:
       "La prefikso *per-*, krom la akir-verboj (perflati, perlabori,
        permiliti) estas rezervita por la estig-verboj: perdesegni,
       perkonstrui, operkrei, perpentri, perprodukti, perskulpti, perspini
        ks. *K. Kalocsay: Vojaĝo inter la tempoj   p. 142) 

 par- (1)  duop-, paro - duopo   
 

par- (2) laǔ   Karolo PIĈ:  prefikso esprimanta kompletan plenumon,
        plenumiĝon:

parskribi (ekskribi - skribi -ĝiisskribi ks. -  vidu  K. Pich, Klaĉejo, p. 185

sagi -  1)   pasi (pir sago) 2)   pasi, flugi, efiki sagrapide
 

 venu nun do:
 

         "Venu nun do,
          mord' de hundo
          Sidu en la sin' 
          ĉi tie,
          ne moviĝu, 
          ĉar alie 

          sekvos pinĉ'
          por venĝi,
          jen  ĝi...

 

                        El la poemo *Al Laĉjo Arany*
 

                         Aleksandro n.s. Sa'ndor Petofi
                         trad. Kolomano Kalocsay
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mi verkis la supran tekston en la 1990aj jaroj, dum agotago
 

E.s. Blazio VAHA

n.s. WACHA, Bala'zs