Tablo

kun informoj

pri Esperanto

 

 

Ĉe la informado-tablo

kiel iam eble... Gandhi

informadis ni pri... Espo

sen troigi, propagandi:

sen troiga propagando.

 

 

Lernu, homo, Esperanton,

se vi EMAS, NUR! Se temas

en ĝi pri vi kaj viaĵoj,

se en ĝi ne tro gvidemas

ŝtat', ŝtatar', nek decidemas

 

 

pri vi... Eŭrop'... aŭ la mondo,

sed akceptas vin la rondo

sen komplete similigi

al si mem aŭ... simiigi.

sen vin tro samigi al si.

 

 

Lernu ĉefe... la italan,

kiu estas tre belsona,

kaj konservas latinaĵojn,

kun kreskado laŭbezona

kaj kun melodioj modaj.

 

 

Se vi lernos la italan,

estos ĝi propedeŭtika,

helpos lerni Esperanton,

TIAL estas ĝi utila.

Estos ĝi utila TIAL!

 

 

Kaj se lernos vi la anglan,

pli facilos Esperanto,

kaj vi sentos kanto-ĝuon

de facila esper-kanto

post pli pena anglumado.

 

 

Nepre lernu Esperanton

Vi NUR se vi VOLAS LERNI,

Ĉar ne eblas lerni ion,

Se vi nur evitas tion

Kion nomas mi: lernado.

 

 

Nu vi Eŭrop’, kun Unio,

vi permesu klarigeti,

ke ni simple ja ekzistas,

kaj tuj morti ne insistas,

nin ne volu pretersketi.

 

 

Nu, eble, m i propagandas.

la italan... n  i    ne faris

ion tian... informadis

ni pri Esperanto nura,

apud kioskar' verdmura

de medio-protektantoj,

 

 

ĉe pli eta, simpla tablo,

pro la junular-afablo,

informadis ni, agrable.

Ni babilis ja ĉetable,

kio estas malofteta.

 

 

 

La dudekan de Aprilo dumil-oka,

post informado pri Esperanto

ĉe la placo DEA’K, en Budapeŝto

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Teksteto „Kiam vi ekagas iel”

 

 

Kiam vi ekagas iel,

ci ja eĉ ne scias kiel

estos poste ci aginta,

se vi estos finaginta.

 

 

E.s. VAHA n.s. WACHA

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Du kvinversoj
(unu dekverso)


Nu, ni estas kverelantaj.
Tio estas vivo-signo.
Spir' de nia kultureto,
haladzet' pro mank' de digno,
kun pli nazo-frapa stilo.

Vivo estas, klare, tia,
ja kverelas eĉ anĝeloj,
ili ja disopinias,
okulante astrojn, stelojn,
pri plejbril' de kiu stelo.


----------------------------
E.s.Vaha n.s. Wacha
----------------------------

 

 

Ce aŭ Co, depende de lekto

 

Estas malfacila tago,

kiam ne sukcesas ago..

's'as eĉ pli terura tago,

kiam superfluas ago.

 

 

Oftas provo ja kuraci,

oftas provo pli kuraĝi

kaj doloras ne-kuraco,

ankaŭ manko de kuraĝo.

 

 

Oni plej protektas sin mem,

do ni plej protektu nin mem.

Sed kiuj ni estas, kiuj?

Ni tri kaj vi centmil, ĉiuj.

 

 

Bla bla, mi parolas multe,

bla bla mi parolas stulte,

ho sufiĉus mia studo

nur se estus mi testudo,

 

 

VAHA n.s. WACHA

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

KAL

O

ĈA

I

 

 

 

 

Kiam estis ne Kalmano,

diris iam Kolomano,

stulta rimo estas krimo,

ĝin elkraĉus vi, Animo.

 

 

 

Diris poste iam Ka'lma'n,

Koloman' plu ne estante:

Tamen, knaboj, lernu rimi,

por ke povu miri pri mi.

 

 

Ŝajne ĉion mi konfuzis:

Kolomano ĉion uzis

en la sama rimstrofaro,

eĉ en sama rimoparo.

 

 

Iam li sin nomis nur K.,

K.K. li sin nomis iam,

strange, tio ne malhelpas

min respekti plu lin, ĉiam.

 

 

 

E.s. VAHA

n.s WACHA.