A Prágai Kiáltvány igazságosabb nyelvi világrendet követel, az eszperantó széleskörű alkalmazásával, a nemzeti nyelvek és kultúrák hiányzó, valóságos egyenjogúságának megteremtésével. Igen határozottan foglal állást amellett, hogy a világ nyelvi sokszínűsége érték. Mindamellett, mai szemmel nézve - demokratikus ambíciója ellenére - a Prágai Kiáltványban kissé hiányzik a pluralizmus szelleme, a szöveg nem tükrözi azt a lehetőséget és azt a tényállást, hogy a nyelvi demokárcia megvalósításának módját illetően az eszperantót beszélők és támogatók körében is különféle vélemények vannak és lehetnek; nem szükséges és nem is lehet ezeket rövid úton közös nevezőre hozni. A vélemények együttélnek és kölcsönhatásban vannak.


Manifesto de Prago vicigas parte nepre pravajn, parte konsiderindajn argumentojn por pli justa lingvopolitiko tra la mondo, ol regis ankaŭ en la tempo de la Manifesto. Ĝi prezentas avantaĝojn de Esperanto kaj ĝi anoncas kaj poras pli bonan mondan lingvo-ordon, ol estas la havata. Por nuntempa leganto eble ĝi estas ne sufiĉe plurisma - ĝi estas pli ol necese unuecisma. Se oni celas reprezenti vere multajn esperantistojn kaj ankaŭ lingve-domokraciemajn ne-esperantistojn, oni devas malpli fiksi komunan idearon celindan.


http://eo.wikipedia.org/wiki/Manifesto_de_Prago