Az Eszperantó Világszövetség ifjúsági szervezete, a TEJO, 1969-ben jelentős állásfoglalást tett közzé, Svédország Tyresö nevű községében. A TEJO nyilatkozatának fő tartalma annak a szándéknak a megfogalmazása, hogy az ifjúsági szervezet fellép a nyelvi és kulturális diszkrimináció ellen, amely mind a közösségeket, mind a közösségekben élő egyéneket károsítja és akadályozza közösségi értékeik megőrzésében és megélésében, illetve egyéniségük kibontakoztatásában.
A TEJO ekkor szerepet vállalt abban, hogy a világ nyelvi helyzetének ellentmondásos, igazságtalan és a személyiség lehetőségeit, a kultúra megélését akadályozó mozzanatait, jelenségeit, eseményeit az emberek megismerjék: a TEJO és tagjai saját kutatómunkájukban, megismerő tevékenységükben, illetve tájékoztató-közvetítő jellegű erőfeszítéseikben egyaránt ezt a célt akarták szem előtt tartani.
A nyilatkozat megértéséhez fontos tudni, hogy az Eszperantó Világszövetség ebben az időben is politikai semlegességét hangsúlyozta. Ehhez képest az ifjúsági szervezet a társadalmi elkötelezettség irányában mozdult el.