Fakte, diras vi stultáĵojn, / sed ili min pensigétas. /Fakte, diras mí stultaĵojn, / sed vin ili pensigétas. / Fakte, nia dialogo / esencáĵojn enmensigas./ Tion penso-ĝój' sigelas - ĉu tio vin enpensígas? - Káj demando káj respondo, fakte, estas cértaj fáktoj. Dialogo estas bóna, ankaŭ tío pjas - prafákto.
--