1. A világ nyelvi problémáinak alakulása az eszperantó révén való megoldás irányába mutatnak, mert az eszperantó két meghatározó erőnek, a nacionalizmusnak és az univerzalizmusnak mintegy eredője lehet, ezek ellentmondásait feloldja.

2. Ha a fenti megállapíások igazak, s Lapenna hiszi, hogy igazak, hiszen alapjuk objektív elemzés, akkor, a fentiek értelmében, eszperantó szervezetek működése eleve szilárd alapokon nyugszik. A helyes tevékenység ugyanis objektív elemzésen kell, hogy alapuljon.

3. A megindult és kétségtelenül folytatódó folyamat gyorsításának szükséges eszköze az eszperantó belső nyelvi egységének fenntartása és fokozása, az eszperantó nyelvnek a mindenkori szükségleteknek megfelelő állandó fejlesztése.

4. Az Eszperantó Világszövetség jól fejlődő, erős szervezet. A kitűzött cél érdekében továbbra is állandóan fejleszteni kell. Modernizálni kell.

5. Az Eszperantó Világszövetséggel egybeeső célú, párhuzamos (esélytelen) szervezetek létrehozása csak szétzilálja az erőket, kompromittálja az Eszperantó Világszövetség és az eszperantót használók, művelők közös céljait, zavart kelt.

6. Az Eszperantó Világszövetségnek politikai értelemben semlegesnek kell lennie.
Nem lehet azonban semleges nyelvpolitikai értelemben, sem pedig az eszperantisták vagy eszperantóhoz kötődő szervezetek elleni fellépések, támadások ügyében.

7. Az Eszperantó Világszövetség társadalmi-kulturális szervezet, nem igényel, nem igényelhet állami hatáskört és elismertséget.

8. Az Eszperantó Világszövetség egyenlő jogú tagok közötti együttműködés eredményeképpen működik

9. Követelmény a (demokratikus) határozatok tiszteletben tartása

10. Követelmény a vállalt feladatok lelkiismeretes teljesítése.