Iuj pensis pri bideo./ al mi venis barb-ide' : /Ni estigu arbidejon/laŭ plej bona arb-ide'. Arbideje kresku arboj, bele verda foliar'/ Esperante kantludadu, filetaro, filinar'./ Kia estas arbidejo, / tia estas infanej', / infaneto-ĝardeneto, / junulara art-studej'. / Tia estas bazlernejo, / tia estas mezlernej', / el la arb-ideo kreskis. / vidu,. viv-lernej-ide'.