Révész Sándor ezt írja (eszperantóul)::

Sosem határozták meg világosan... az őscéloknak (az eszperantizmus "ősi", eredeti, kezdeti céljainak) a fogalmát. Felteszem, hogy m í g a kiáltvány explicit módon (az őscélokkal szemben) alternativ célokról beszél, valójában, implicite, arról szól, hogy "Eszperancia" szervezési vezérelvének nem célirányosnak (egy célúnak) kell lennie, hanem szabad célúnak.... Értelmezésem szerint - írja Révész - a raumizmus lengyel ága a következőket állítja: az eszperantó igenis lehet az eddigi nemzetközi nyelvi viszonyok alternatívája. A megvalósítás lehetséges, bár korántsem garantálható, korántsem biztos. Walter Z:elazny szerint a tudomány ebben nem kompetens. A Lengyel Eszperantó Diáktanács úgy fogalmaz, hogy az eszperantizmus formálisan meghirdetett céljai talán elérhetőek, de csak az ismeretlen (távoli) jövőben. Az adekvát célok nemcsak az "őscélok" alternatívái, hanem egyben az azokhoz elvezető célok is: útba esnek. Az eszperantó közösség nemcsak önérték, hanem olyan cél is, amely az eszperantizmust biológiailag fenntartja, konzerválja. Az alternativ célok a Raumai Kiáltvány szerint az őscélok ellenében fogalmazódtak meg: Jerzy Leyk tanulmánya szerint viszont az alternativ célok az őscélokhoz vezetnek (el/vissza)..