Áve mi salutas vin, genepojn. Népe vi do min salútu, nepoj. - La bonan lingvon parolas mi malbóne; /malbonajn lingvojn parolas mi plu máve. Sed misparolas mi Esperanton bóne,/ tre misparolas mi Esperánton. Máve!/ Nu, post fruaj bebaj, bubaj plór' kaj kríoj, / pro malkontento tusádas mi nun, áve..