Vegyes elvű nyelvtervezetek - L. Couturat és L. Leau osztályozása szerint,
a "Histoire de la LANGUE UNIVERSELLE" (1903) alapján:


A szerzőpáros megítélése szerint az alábbi nyelvtervezetekben a nyelvszerkesztés
“a priori” és “a posteriori” megfontolásai kombinálódnak. (Ezek a rendszerek tehát részben őrzik vagy megismétlik a korábbi tervezetek közvetlen etnikus nyelvi mintáktól független, (logikai-racionális elképzelésekkel indokolt, sok tekintetben önkényes) megoldásait, de egyre nagyobb mértékben építenek etnikus nyelvek “tapasztalatainak”, elemeinek, szerkezeti mintáinak a felhasználására).1. August-Theodor von GRIMM programja -- nem nyelv, még nem is nyelvtervezet: alapelvek:1860)..

2. Johann Martin SCHLEYER: VOLAPÜK. (Alapihlet: 1879.03.01.)


3. Séb. VERHEGGEN: NAL BINO. Projet d’une langue universelle simple, facile et harmonieuse. Grammaire. (Liége, 1886)


4. Charles MENET: LANGUE UNIVERSELLE. (Paris, Bonhoure, 1886)


5. St[reiff] de MAX: LE BOPAL. Greammaire, texts et vocabulaire. (Paris. Val et Baudry, 1887)


6. George BAUER: SPELIN [1886 (+1887, 1888. 1897)]


7. FIEWEGER: DIL: [Internationale Verkehsspraĉe DIL oder bestes Verstandigungsmittel zwisĉen den Nationen naĉ dem System des Dr. Gül in Bagdad : Grammatik]. ( Breslau, Aderholz, 1894)


8. Emile DORMOY: LE BALTA, langage international conventionnel (Tours, impr. Arrault, 1893)..


9. José GUARDIOLA: Kosmal Idioma. Gramàtika uti nove prate kiamso ORBA (Paris, 1893).


10. Wilhelm von ARNIM: VELTPARL. (Oppeln [Silésie], Maske, 1896)11. MARCHND: DILPOK, manuel de conversation sous forme de phrases usuelles radicaux de 25000 mots, (Besançon, Jacquib, 1898).


12. M. Léon BOLLACK: La Langue bleue (BOLAK), Langue internationale pratique (1899). További, kiegészítő művek Bollacktól: 1899 (nyelvtan; elméleti öszefoglalás), 1900,1902 (módszer és szótár; nagyobb szótár), 1902 (franciából bolak nyelvre fordított szövegek). Gustav Pergl 1902-ben a bolak nyelvet ismertető kézikönyvet adott közre.