Fasila teksto pri malfacilo,

okaze de ekkono de nova projektoMalfacil' estus facila,

se facil' estus fasilo,

ne bezonus mi fosilon

plu elfoci malfacilon.Karlo povas malfasile

sin mem, cin mem distingadi,

baldaŭ povos li facile

jam sukseson atingadi.Jen mi estas nun suksesa

jen mi estas pli sukcesa,

havu mi ĉi dialekton,

havu ĉi mi dialektojn.Sed mi konu ankaŭ normon

kiu estu la komuna,

do mi estu plu lernema,

tamen disfalem-imuna.Miajn kontraŭdirojn eble

vi ne povas tuj percepti.

Provizore ja sufiĉas

al mi ja min mem aksepti.Se akceptas mi la bunton,

havos tempon provi co-n kaj

bone rimos jen, sitrono

je antikva ja citrono.

VAHA n.s. WACHAFACILO

kaj

MALFACILO

Estas tro facile verki,

sed prijuĝi, ho! Teruro.

Ja necesus ĉiufoje

nova, por la foj', mezuro.

Estas tro facile verki,

oni iam tuj aplaŭdas...

Sed se ĉion vi prijuĝas

post vi tuj nur akvo plaŭdos.

Rimon, rumon mi forĵetu,

sekvu vortoj, kiel sekvos,

Ili estu adasismaj,

eĉ se ado, aso skismos.

Malgraŭ stulta konsekvenco,

senco povas ja aperi,

malgraŭ postlastega stulto

eblas saĝon reesperi.

E.s Blazio. VAHA

n.s . WACHA, Bala'zs----------------------------------------------------------------------------------------------

Grumblo-teksto

esperantistaEstas multe grumbladinta,

ekde nun mi ne gumblados.

Estos, kredu, mi kontenta,

kredu a.l mi ĉio plaĉos.Estis mi tro grumbladinta

sed mi poste ne grumbladis.

Iĝis tiom mi kontenta,

ke al vi t r e tio plaĉis.Estis multe grumbladinta

sed nun al mi ĉio plaĉus,

estas tute mi kontenta

eĉ al v i tre tio plaĉus.Grumbloteksto esperantista,

en PjaspoSas mi multe grumbladinta

ekde nun mi ne gumblados.

Estos, kredu, mi kontenta,

kredu, a.l mi ĉio plaĉos.Sis mi multe grumbladinta

sed mi poste ne grumbladis.

Iĝis tiom mi kontenta,

ke al vi-tuĥ tio plaĉis.Sis mi multe grumbladinta

sed nun al mi ĉio plaĉus!

Estus tute mi kontenta

eĉ al vi-tel tio plaĉus.

UNIVESPASO

prononcindaSe vi estus
UnivEspAso,
se vi estus
Univespaso,
UEA, mi vin
prononcadus
kun konstanta
tempopaso
pli kaj pli fa-
cile. Fazo
unua via
plilongiĝus,
la dua fazo:
plilongiĝus.
la tuta paso
estus glata.
U mi facile prononcadas
E mi facile prononcadas
A mi facile prononcadas,
sed mankas al mi
kunligantaĵoj.


Glosoj:

UEA: UnivEspAso
UnivEspAso: Univespaso
Univespaso: Universala Esperanto-Asocio, en formo
nur fantazia, sen socia valido

Blazio
VAHA [n.s. WACHA[

Glosoj:

sis, sas, sos - estis, estas, estos, en senpera konversacio

vi-tuĥ – vi (singulare)

vi-tel - vi (plurale)E.s. Blazio VAHA

n.s. WACHA, BalázsProvizora riĉo


Floras en Ukrajno
anka
ŭ Ukrainujo,
via estas
via estas
via Ukrajnio.


Floras jen Ukrajno!
ankaŭ Ukrainujo!
Via estas,
via estas,
via Ukrajnio

En Ukrainio
la Karpatajn alpojn
vizitante
uzu nepre

Esperantajn mapojn.


Kiam el Kievo
mar
ŝas al Kiivo
junan
Esperanto-fonon
trafas produktivo.

Kiam el Kiivo
mar
ŝas al Kievo,
junan
esperantismanon
trafas produktemo!

Ŝol en Ukrainujo,
kaj
ŝlam en Ukrajno,
floras
klara Esperanto
malgra
ŭ

ĉia ŝajno.

Lando, lando bela,
landaninoj belaj,
landani
ĉoj
bonaj,
restu korimponaj!

Ŝol en Koreujo,

ŝol en Koreio
kaj
ŝum
en Koreo
tre similas
ĉio!

Laŭ fidinda fonto,
la
ŭ eldir' de Kopto,
ĉiam estas klara

ĉio sendeklara.

Ŝol en Egiptujo
kaj
ŝum en Egipto,
ja ne estas
kripta
la solvo Egipta.


Glosoj

alpo - (iu ajn) tre alta monto, kun pa
ŝtejoj
sur la flankoj de la... alpo

Ŝol: (pruntita) pjaspa partikulo indikanta,
ke en la sekva (kvaza
ŭ anoncata) sintagmo
estas uzota vorto kun etnul-radiko, landan-radiko,
homdifina radiko

ŝum: (pruntita) pjaspa partikulo indikanta,
ke en la sintagmo estas uzota vorto kun
lando-radiko, lokdifina radiko

landani
ĉo

nepre virseksa loĝanto de difinubla lando


difinubla - kiu estus difinebla


E:s. Blazio VAHA n.s. WACHA Balázs