Mastro Jano:


Aŭrora laso

Mi vekiĝis frumatene necesejo mankis,
Mi aliris, jam ekstere kantobirdo kantis.
Hej birdeto la deziron plenumu jam por mi;
L' edzineto bone dormas, deziras plu dormi,
Estas frue, nun heliĝas, bonvolu ŝin lasi,
Ankaŭ por mi povus tempo pli kviete pasi!
Se en kaĝo plenkovrita en malhel' vi estus,
Frumatene la kvieton ankaŭ vi protektus.


www.ipernity.com/blog/141454/485241