Alteo, abelo, doloro
Sur alte' abel', vi, ĉu
lasos fine ion por
farmaciist' - por kurac',
kontraŭ tus', pisil-dolor'?
Kiam vi do flugos for?


Kial fuĝi? Fuĝu vi!
Mi ne timas. Kaj ĉu vi
timas? Nu do - iru for!
Sen pik' - stulta ŝajnas plor'.
Kiam vi do amblos for?

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Glosoj por Hungaroj kaj Hungar-lingvanoj:


alteo - ziliz
eo.wikipedia.org/wiki/Alteo

abelo, abel' - méh (tájnyelvi méhe is)

eo.wikipedia.org/wiki/Abelo


io - valami
ĉu... - ?....
fine - végül
por io - valamire, valamihez, valami érdekében
sur io - valamin
farmaciisto, farmaciist' - gyógyszerész
kuraco, kuracado - gyógyítás
tuso, tusado - köhögés
pisilo - pisilő
doloro - fájdalom
kontraŭ doloro - fájdalom ellen
piko, pikado - megszúrás, szúrás
ploro, plorado - sírás
io ŝajnas ia - valami valamilyennek tűnik
ambli - iri ursmaniere


Glosoj por esperantismanoj, Esperant-lingvanoj, Esperanto-fonoj kaj esperantistoj:

ziliz (ankaŭ: fehér mályva) - alteo
méh - abelo (insekto)
méh - utero (korpoparto)
valami - io
végül - fine
-ért, számára, (azért/arra), hogy - por
gyógyszerész - farmaciisto, apotekisto
köhög(ni) - tus(i), tusad(i)
pisil(ni) - pisi
valami fáj valakinek - io doloras iun (al iu)
fájdalom ellen - kontraŭ doloro
sírás - plorado, ploro
(valami, valaki) tűnik, látszik valamilyennek - (io, iu) ŝajnas ia