Marin Mersenne (1588-1648), szerzetes és matematikus, 1628 november 20-án írt leveléhez mellékelve elküldte René Descartes-nak (1596-1650) des Vallées tervezetét: ez bizonyos „Nouvelle langue”-ra, új nyelvre vonatkozik. Des Vallées hat pontban fejti ki elképzelését.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marin Mersenne atyának adott válaszában René Descartes is kifejti a maga elképzelését (1629. november 20-án):

1. Toldalékoló nyelvet képzel el (alakváltozatok bősége nélkül). A szótár tartalmazza a szavakon (töveken, gyökökön) kívül a módosító elemek leltárát is.

2. A gyökök megválasztása nehéz… (a hangrendszerek, hangkapcsolódási szabályoknak a különféle emberi nyelvekben való különfélesége folytán ).
Elképzeli, hogy a kezdetleges (általános jelentésű) szavakat számmal jelölhetnék.

3. Levelének harmadik része tartalmazza gondolatainak lényegét (ezt a részletet Szerdahelyi István szó szerinti fordításban idézi:
,
„…rendet kell teremteni gondolatainkban, ugyanolyan rendet, amilyen a számok között van. Ahogy egy nap alatt meg lehet tanulni számolni egytől a végtelenig, és minden nyelven egyformán leírni azokat, bár ezek is tulajdonképpen ismeretlen szavak. Úgy vélem, hogy ugyanezt meg lehet csinálni minden egyébbel, ami az emberi agyba kerül. Ha ezt megvalósíthatnánk, úgy ez a nyelv gyorsan bejárná a világot, mert sok ember áldozna 5-6 órát, hogy ezáltal megértethesse magát mindenkivel. Egy ilyen nyelv feltalálása a filozófiára tartozik, mert másképpen lehetetlen kiszámítani minden emberi fogalmat, elrendezni azokat, sőt differenciálni őket, hogy valamennyi világos és egyszerű legyen. Íme, ez, szerintem, a jó tudomány titka. Ha valaki világosan meg tudja magyarázni, melyek az egyszerű fogalmak az emberi képzeletben, amelyek által képződik minden gondolat, és ez mindenki által elfogadott lesz, akkor már remélni fogom a könnyen kiejthető, megtanulható és leírható univerzális nyelv lehetőségét, amely, és ez a legfontosabb, segíteni fogja a gondolkodást os azáltal, hogy világosan elkülönített fogalmakat bocsát rendelkezésre, úgy hogy szinte lehetetlen lesz hibázni. Egészen ellentétben a mai nyelvvel: ma csak olyan szavaink vannak, amelyeknek zavaros jelentésük van, de amelyekhez az emberi agy már rég hozzászokott. .. Hangsúlyozom, ilyen nyelv lehetséges, és meg lehet találni azt a tudományt, amelyhez ez tartozik. Legyen ez olyan eszköz, melynek segítségével a parasztember jobban tudjon ítélni a dolgok valóságáról, mint a mai filozófusok…

SZERDAHELYI István: Bevezetés az interlingvisztikába. Történeti vázlat és forrástanulmány. Kézirat. Tankönyvkiadó, Budapest, 1980, 26. l.. illetve SZERDAHELYI István: Bábeltől a világnyelvig. / Budapest : Gondolat, 1977. 414., 62. l.. Vö. még:

Umberto ECO: A tökéletes nyelv keresése. Atlantisz Könyvkiadó, Budapest. 1998. (Az 1993. évi olasz nyelvű kiadás alapján): Descartes és Mersenne, 207-209.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

René Descartes (1596-1650):

hu.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Descartes

Értekezés a módszerről:

http://mek.niif.hu/01300/01321/01321.htm


Marin Mersennne (1588-1648):

hu.wikipedia.org/wiki/Marin_Mersenne