Estas mi - esperantísto

(Aperinta la 14an de Januaro 2014a)


Estas mi esperantísto,
ankaŭ mémbro de ret-lísto,
sed mi vivas própra-lánde,
vojon iras ĉiam plánde.

Estas mi esperantisto
kun tre gránda forges-lísto,
vortojn jam memor' ne ŝutas,
pro forges' mi nur: balbútas.

Dum mi bútas nun terpómojn,
mismemóras júnajn hómojn,
kiujn mi pro l' lingvo kónis,
hej, mi kónis aŭ miskónis.

Ĉu Pasporta Servo réstas
io grava, aŭ ĝi estas
pasintáĵo, mi ne scias,
legi mi ne povoscias.

Kun finiĝ' de substantivo
kaj finaĵ' de adjektivo
havas flávan kajeréton
mi - kaj eĉ memor-spurétojn

pri la verba paradigmo.
Tabelvort' estas enigmo.
Tabelvortojn mi mislérnis,
subjunkciojn mi mallérnis.

Mi do estas forgesínto
kaj eksmémbro de veblisto.
Ne parólas mi, nur várbas,
tíel mi la lingvon gardas.


Glosoj

povoscii - malnova Esperanta vorto: scii ion fari, povi apliki praktikajn konojn. pro akiritaj kapabloj, posedi kapablon, kapablojn; daŭre kapabli

finiĝo - (gramatika) finaĵo, en la Esperanta versio de Unua Libro.
subjunkcioj: ke, se, ĉar

vebo - elektronika reto (en la lingvoprojekto Pjaspo)

mallerni
- forgesi (ne malhelpante, ne rezistante tion), strebi kaj sukcesi forgesi

paradigmo
- sumo de ĉiuj formoj, io ordigita laŭ certa koncepto; baza koncepto,
bazaj konceptoj-kategorioj de ordigo

Pjaspo: -
lingvoprojekto (ekde 2006). En Pjaspo oni rajtas indiki (kaj rajtas ankaŭ ne indiki) frazo-fokuson au simile emfazatajn partojn de la frazo. Indiki tion en Pjaspo estas eble per dekstra korno (akcentosigno). Al la ideo indiki (laŭsencan, prifokusan, frazan) akcenton mi venis surbaze de vortordo-ideoj de Johano PETIK, akceptante, ke "neklareco de fokuso" en skriba teksto povas esti ĝena, tamen ne emante akcepti iom eble tro rigidajn regulojn pri vortordo. Memkompreneble, la eblo indiki frazakcenton rilatas al Pjaspo (kaj ĝi ne rilatas al Esperanto).