"Egyéb, a szókinccsel kapcsolatos nehézségek:

A rendkívül sok szó használata, és a rengeteg szinonima alkalmazása. A jogi nyelvben nem csak a jogi és a hétköznapi angol közötti különbségekre kell figyelni, hanem magán a jogi nyelven belül is előfordul, hogy ugyanazt a kifejezést más-más környezetben másra használjuk. (Példa erre az „execute” kifejezés, melynek értelme lehet végrehajtás – mint végrehajtó hatalom – a közjogban, de a magánjogban ugyanez a kifejezés a szerződés megkötését és aláírását is jelenti, míg a büntetőjogban kivégzés értelemben használjuk. A kifejezésnek tehát a jogi nyelven belül is 3 jelentése van. Hasonlóan: a „guarantee” kifejezés jelent garanciát, jótállást is, de ezt a kifejezést alkalmazhatjuk a kezességre is.)

Sokszor előfordul, két azonos jelentésű kifejezés használata. Például: „Terms and conditions”, vagy „fit and proper” stb. Ezek kialakulásának oka, hogy régen a felsorolás tagjai nem pont ugyanazt jelentették. Mára a fogalmak összevonódtak, a jelentésbeli különbség megszűnt, de a kifejezéseket meghagyták.

A szókincs jelentős hányadában teljesen mindennapos szavakat tartalmaz, melyek azonban a jogi szaknyelvben más jelentéssel bírnak. Erre példa a „consideration” – mely a hétköznapi nyelvben megfontolást, meggondolást jelent, a jogi angolban pedig ellenszolgáltatást, ellenértéket. Vagy a „party” kifejezés, mely a jogi angolban a „feleket” jelenti, míg mindennapos angolban bulit. Az „article” általános jelentése névelő, a jogi angolban cikkely.

Jellegzetes a jogi szaknyelvben az archaikus szavak használata. Ilyenek a „herein”, és a „hereto” kifejezések, melyek a mondat szerkezetétől függően visszautalnak a mondat korábbi részére. Gyakori a latin szavak használata is. (pl. „quorum”, „versus”, „ultra-vires”, „de-facto”, stb.). Rendkívül fontos a szinonímák megfelelő használata. (Erre az előadó az „entering to”, vagy „concluding a contract” kifejezéseket hozta például, valamint rávilágított az „agreement” és „contract” kifejezések közötti különbségekre). Lényeges a szaknyelv használatakor a brit és az amerikai szókincs közötti különbségtétel. A Ptk. szerkezetét alapul véve, az első részben, valamit a szerződések jogának fogalmaiban nincs nagy különbség az angol és az amerikai szóhasználatban. Ahol eltérés van az a dologi jog. Alapszabály az, hogy mindig meg kell nézni, kik a szerződő felek. Más és más kifejezést használ az angol az amerikai szaknyelv. Az előadó ezt a „penalty”, és a „liquidated damages” példáján illusztrálta. A két kifejezés mindegyike kötbért jelent. Amerikában sokszor használják a „penalty” kifejezést. Ez viszont Angliában a káron túli kártérítést (tulajdonképpen egyfajta büntető kártérítést) jelentene, így kötbér értelemben nem is használható. Az Európai Unió mostanában – igen jó megoldást találva a probléma megoldására – a „stipulated damages” kifejezést alkalmazza (tulajdonképpen kikötött kártérítést "