Kvinstrofo pri nova tasko


(esperantaĵo)


Jen plej nova tasko:
verki ne en Pjaspo. .
Estos, ĉu, penige,
tamen prosperige?.

En ĉi tiu fasko
temu do pri sortoj
kaj elstaru manko
de strangetaj vortoj!

En la kvara strofo
mi komencu, fine,
por ke en la kvina
venu mi ĝisfine.

Mortis knabineto,
aĝis ŝi ses jarojn,
pro kancero frua
ŝi ne havis harojn.

Sed ŝi estis bela,
pleje: lasta-tage.
Ŝi, ĉar estis laca,
nun ripozu pace.Glosoj

esperantaĵo - io Esperanta, ekz. Esperanta insigno, Esperanta flago, Esperanta bildkarto, Esperanta memortabulo, Esperanta aranĝaĵo, Esperanta teksto

Esperanto -
vivanta planlingvo, estiĝinta surbaze de lingvoprojekto, kiun kreis
Lejzer Markoviĉ Zamenhof, plumnome interalie Lazaro Ludoviko Zamenhof, pseŭdonime d-ro Zamenhof. La bazan normon de Esperanto prezentas
Fundamento de Esperanto, akceptita en la jaro 1905.

www.akademio-de-esperanto.org/fundamento/index.html


Pjaspo: lingvoprojekto, konservanta ĉion el Fundamento de Esperanto, sed havanta ankaŭ ne-Fundamentajn elementojn, struktur-tipojn kaj strukturojn. Hungarlingva skiza priskribo de Pjaspo aperis en la jaro 2006. - Esperantlingva skiza prezento de ĝi aperis en la jaro 2009, ene de iom ampleksa artikolo pri diversaj lingvoprojektoj en la volumo Abunda fonto - Memorlibro omaĝe al Prof. István Szerdahelyi [serdaheji, iŝtva:n]. Tiu volumo estas redaktita de Ilona KOUTNY ([kutni].

sorto
- io aŭ ĉio neantaŭvidebla, kio okazas al persono, kolektivo,
popolo, lingvoprojekto

vorto
- konvencia fonem-sinsekvo, kiu povas roli kiel minimuma frazo en certa homa
planlingvo aŭ en certa homa etna lingvo. Vorto funkcias ene de difinita lingva sistemo.

La supra teksto iĝis verkita de a.s. Blazio VAHA n.s. WACHA Balázs [bala:ĵ]. Hungara esperantisto, registrita je p.i.n. 1-481003-3533, laŭloke en la dek-unua distrikto de Budapeŝto, Hungarlando, Eŭropa Unio, Eŭrazio, laŭtempe inter la kvara kaj kvina horoj de la 7a de Julio 2013a.